Wyślij
Udostępnij:
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia

Prezes NFZ o gwarancjach dla uchodźców

Źródło: Menedżer Zdrowia
Autor: Krystian Lurka |Data: 10.03.2022
 
 
– Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed wojną jest dla nas jednym z priorytetów. Nie ucierpi jednak na tym żaden polski pacjent – mówi prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.
Jak wojna w Ukrainie wpłynie na polski system ochrony zdrowia?
– Sytuacja, z którą się mierzymy, jest nadzwyczajna. Wiele instytucji i urzędów ma w tym czasie ważne zadania do wykonania. Oczywiście wśród nich jest też Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed wojną jest jednym z priorytetów. W ustawie o pomocy uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym znalazły się zapisy dotyczące zdrowia i opieki medycznej regulujące wiele obszarów związanych z pomocą dla osób, które znalazły u nas schronienie.

Zanim pojawiły rozwiązania ustawowe, wydaliśmy komunikat, informując placówki medyczne, że obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę z Polską w związku z konfliktem zbrojnym, otrzyma bezpłatną pomoc medyczną na takich samych warunkach jak polski pacjent. To jednoznaczny sygnał dla placówek medycznych, aby udzielały pomocy tym osobom, nie odsyłały ich do innych świadczeniodawców i nie pobierały opłat za leczenie. Zapewniliśmy jednocześnie, że za te świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia – będzie to dotyczyć placówek medycznych, które mają podpisany kontrakt z NFZ, i obejmie czas od 24 lutego 2022 r., czyli od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę.

Poza tym poprosiłem, aby wzmocnić kadrowo zespoły pracujące w salach obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich NFZ o osoby ze znajomością języka ukraińskiego. Chcę, aby nie tylko telefonicznie, ale także na miejscu pacjent z Ukrainy mógł swobodnie porozumieć się z naszym pracownikiem w swoim ojczystym języku. Kwestia precyzyjnej komunikacji jest istotna – dlatego maksymalnie ją ułatwiamy.

Ile pomoc Ukrainie może kosztować? Czy nie pogorszy sytuacji polskich pacjentów?
– Wspomniana ustawa daje gwarancję finansowania tych świadczeń z budżetu państwa. Mamy więc do czynienia ze sprawdzonym mechanizmem, analogicznym jak przy walce z pandemią COVID-19. Budżet NFZ nie zostanie obciążony tymi wydatkami, zatem nie ucierpi na tym polski pacjent […].

Wywiad w całości opublikujemy w „Menedżerze Zdrowia” 1–2/2022. Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/mz/prenumerata.

Przeczytaj także: „Specustawa przyjęta”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.