Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. Jacek Jassem doktorem honoris causa

Udostępnij:

W Auli im. prof. Aleksandra Pruszczyńskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu naukowcowi – prof. Jackowi Jassemowi.

Po odśpiewaniu hymnu rektor Radzisław Kordek (promotor w przewodzie doktorskim o nadanie tytułu) rozpoczął uroczyste posiedzenie Senatu – wygłosił laudację, podkreślając ogromny wkład prof. Jassema w rozwój onkologii, zarówno w Polsce, jak i na świecie.


Od lewej: Radzisław Kordek, Jacek Jassem

Swoje wystąpienie zakończył osobistymi wspomnieniami o profesorze, podkreślając jego rolę w tworzeniu struktur onkologicznych w Polsce i wpływ na standardy nauczania onkologii na studiach medycznych.

– Prawdziwy, szczery, zdeterminowany, wierny własnym przekonaniom, gotów oddać wiele w imię walki o człowieka – jego zdrowie i prawa. W jednym z wywiadów powiedziałeś: „Nauka jest ciągle moim pożądaniem”. Chyba to oddaje ciebie najgłębiej. Na szczęście dla nas, pacjentów i przyszłych lekarzy, niech tak zostanie – podsumował prof. Kordek.

– Prof. Jassem to naukowiec, który swoją wiedzę przekłada na realne skutki dla zdrowia społeczeństwa, jest bez wątpienia postacią, która wniosła nieoceniony wkład w rozwój medycyny – mówił.

W kulminacyjnym momencie rektor uroczyście nadał prof. Jassemowi tytuł doktora honoris causa i symbolicznie przyjął do grona społeczności akademickiej uczelni.

Nie zabrakło wzruszeń.

Jacek Jassem

Laureat wygłosił wykład pod tytułem „Moja wizja onkologii” – o badaniach, spostrzeżeniach oraz o historii onkologii.

Uroczystość odbyła się 16 maja.

Jacek Jassem
Prof. Jassem jest uznanym specjalistą w dziedzinie radioterapii i onkologii klinicznej. Jego kariera naukowa była związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie przez lata kierował Katedrą i Kliniką Onkologii i Radioterapii. Główne zainteresowania naukowe eksperta to onkologia kliniczna, skojarzone leczenie nowotworów i onkologia molekularna.

Głównymi obszarami działalności naukowej prof. Jassema w ostatnich kilkunastu latach są przede wszystkim badania translacyjne i kliniczne w nowotworach złośliwych, szczególnie w raku płuca, raku piersi i raku jelita grubego, a także biologiczne i kliniczne aspekty przerzutów mózgowych u chorych na nowotwory.

Profesor jest autorem lub współautorem niemal 800 pełnotekstowych publikacji w kraju i za granicą, a także jedenastu patentów i wniosków patentowych. Skumulowany współczynnik oddziaływania jego dorobku naukowego wynosi 2840. Jest jednym z najczęściej cytowanych w świecie polskich lekarzy. Liczba cytowań publikacji z jego udziałem w grudniu 2023 r. wynosiła ponad 31 600 według bazy Web of Science (indeks h = 68), ponad 43 800 (indeks h = 77) według bazy Scopus i ponad 48 000 (indeks d = 84) według bazy Research.com. W zestawieniu Uniwersytetu Stanforda, który uwzględnia indeks h, liczbę niezależnych cytowań oraz pozycję i rolę danego badacza na liście autorów publikacji, profesor Jassem w latach 2020–2023 roku znalazł się w prestiżowym gronie 2 proc. czołowych naukowców na świecie.

Prof. Jassem otrzymał wiele krajowych i zagranicznych nagród naukowych, w tym nagrodę Prezesa Rady Ministrów, nagrodę Prezydenta Miasta Wiednia, nagrodę im. Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, nagrodę im. Josepha Cullena Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC), nagrodę im. Jana Heweliusza przyznaną przez Prezydenta Miasta Gdańska, nagrodę im. św. Wojciecha Rady Miasta Gdańska oraz tytuł „Wybitny Polak” Fundacji „Teraz Polska”. Jest jednym z dwóch polskich naukowców w European Academy of Cancer Sciences, członkiem Academia Europaea i czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Jacek Jassem zasiadał w komitetach redakcyjnych wielu prestiżowych czasopism naukowych, w tym „The Lancet Oncology”, „European Journal of Cancer”, „Cancer Treatment Reviews”, „Radiotherapy and Oncology”, „Breast Cancer Research and Treatment”, „ESMO Open”, „Molecular Oncology”, „Precision Medicine” i „Journal of Thoracic Oncology”.

Wykładał na wielu światowych konferencjach naukowych, między innymi  kongresach Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO), Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), Światowej Organizacji do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) oraz Europejskiej Organizacji Onkologicznej (ECO), a także w wielu instytucjach naukowych, między innymi w Uniwersytetach w Denver, Padwie, Budapeszcie, Shenzhen i Szanghaju, w the Netherlands Cancer Institute w Amsterdamie i Karolinska Insitutet w Sztokholmie.

Profesor pełnił także wiele funkcji w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych. Był między innymi przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członkiem zarządu i przewodniczącym Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem, przewodniczącym Komitetu Spraw Zagranicznych ASCO oraz członkiem zarządów ESTRO i ESMO. W latach 2020–2021 był członkiem doradczego komitetu naukowego Cancer Mission Komisji Europejskiej. Jest przewodniczącym Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG). Otrzymał honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Węgierskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz tytuł ESMO Fellow.
Prof. Jassem od 1975 r. jest nauczycielem akademickim. Wielokrotnie był organizatorem lub koordynatorem kursów podyplomowych w kraju i za granicą, opiekunem specjalizacji ponad 20 lekarzy oraz promotorem 19 doktoratów. Od wielu lat koordynuje opracowywanie polskich wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia raka piersi. Stworzył autorski program szkolenia przeddyplomowego w macierzystej uczelni, jest autorem lub współautorem kilkunastu podręczników i kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych, a także przewodniczącym Akademickiej Sieci Onkologicznej, organizacji zajmującej się koordynacją i doskonaleniem nauczania studentów w polskich uczelniach medycznych.

Prof. Jassem prowadzi działalność w zakresie zdrowia publicznego, między innymi opracował projekt ustawy zakazującej palenia tytoniu w miejscach publicznych w Polsce (wprowadzonej w 2010 r.) oraz koordynował opracowanie „Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024”. Był społecznym doradcą kilku ministrów zdrowia i posłów Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu. Jest autorem wdrażanej na całym świecie deklaracji IASLC, wskazującej na istotną korzyść z zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu choroby nowotworowej. Jest założycielem i prezesem Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz Stowarzyszenia Gdańskiej Onkologii, działającego na rzecz chorych na nowotwory w województwie pomorskim. Popularyzuje w społeczeństwie wiedzę o nowotworach, jest autorem kilku filmów oświatowych i licznych materiałów publicystycznych w prasie, radiu, telewizji i internecie. Jest autorem książki „Zatrzymane w biegu”, w której opisał swoje doświadczenia jako pacjenta onkologicznego.

Dorobek naukowy prof. Jassema jest olbrzymi, a jego wkład w kształcenie młodych medyków, działania w zakresie zdrowia publicznego oraz rozwój polskiej onkologii — niekwestionowany.


Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.