Wyślij
Udostępnij:
 
 

Prof. Sienkiewicz-Jarosz zastępuje prof. Heitzmana

Autor: Krystian Lurka |Data: 14.02.2020
 
 
Prof. Janusz Heitzman nie jest dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jego miejsce zajmuje prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz.
O byłym dyrektorze
Janusz Heitzman to specjalista w zakresie patologii społecznej, psychiatrii i psychiatrii sądowej.

W 1991 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Upicie alkoholowe w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym” uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny specjalność psychiatria. Na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dorobku naukowego (między innymi badania 96 sprawców zabójstw, ich usiłowań lub ciężkiego uszkodzenia ciała opiniowanych w latach 1979-1998 w Katedrze Psychiatrii UJ CM) oraz monografii pt. „Stres w etiologii przestępstw agresywnych” uzyskał w 2003 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny specjalność psychiatria.

Profesor Heitzman od 2005 r. pracuje na stanowisku kierownika Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 2010-2013 był prezesem, a od 2013 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychiatra w 2016 r. został dyrektorem instytutu.

Prof. Heitzman to pełnomocnik ministra zdrowia ds. psychiatrii sądowej, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN (na kadencję 2020-2023) i wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

O nowej dyrektorce
Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz to lekarz neurolog, od 2017 roku członek zarządu głównego i zarządu oddziału warszawskiego i Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie od 1999 roku. W 2012 roku została kierownikiem oddziału, a od 2017 roku jest kierownikiem I Kliniki Neurologicznej. Od 2016 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w IPiN.

Początek pracy zawodowej poświęciła badaniom układu cholinergicznego. Dwukrotnie była laureatką stypendium dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Doktorat pod tytułem „Rola ośrodkowego układu cholinergicznego w modulowaniu reakcji lękowych”, przygotowany pod kierownictwem prof. Adama Płaźnika, obroniła z wyróżnieniem przed radą II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 2003 roku (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Następnie uzyskała tytuł specjalisty neurologa (w 2006 roku) oraz tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych (w 2012 roku) na podstawie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarze mózgu”. W 2019 roku otrzymała tytuł profesora.

Jej obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na epidemiologii udaru mózgu, padaczce, chorobach zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzeniach psychicznych w chorobach neurologicznych.

Profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz jest autorką ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych, monografii oraz rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy. Uczestniczyła jako kierownik i wykonawca w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. W latach 2003-2004 była ekspertem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ds. Specific Support Action NEURON-ERANET. Była również ekspertem pomocniczym w ramach programu Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia (2016-2017).

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.