Archiwum

Projekt ustawy o Funduszu Medycznym to odpowiedź na mój apel

Udostępnij:
– Kiedy projekt ustawy o Funduszu Medycznym zacznie obowiązywać, wszystkie dzieci leczone w specjalistycznych szpitalach, jak na przykład Centrum Zdrowia Dziecka, otrzymają gwarancję bezlimitowego dostępu do terapii – podkreśla Rafał Janiszewski, analizując w „Menedżerze Zdrowia” dokument.
Komentarz właściciela kancelarii doradczej Rafała Janiszewskiego:
19 maja w tekście „Dość limitów w leczeniu dzieci” opublikowanym na stronie internetowej „Menedżera Zdrowia” wzywałem rządzących do uczynienia polskiego systemu ochrony zdrowia lepszym i etycznym – apelowałem o zagwarantowanie wszystkim dzieciom bezlimitowego dostępu do leczenia. 24 czerwca wyzwanie częściowo podjął prezydent Andrzej Duda. Cieszy mnie, że dla głowy państwa temat okazał się ważny i że przyłączył się do idei, do której zamierzam przekonać wszystkie siły polityczne w Polsce. Zapewnienie dzieciom pełnego dostępu do leczenia to ruch bezdyskusyjnie słuszny, który powinien być wyłączony z wyborczych i partyjnych licytacji.

O czym mówię?

Projekt ustawy o Funduszu Medycznym wniesiony przez prezydenta odczytuję jednoznacznie jako odpowiedź na mój apel.

Z zapisów rozdziału piątego projektu wynika, że zniesienie limitowania odnosi się do świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane w sieci podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, czyli na podstawie ryczałtu, ale zwracam uwagę, że art. 29 ust. 1 tej ustawy zawiera błąd – przywołuje art. 136 ust. 2 pkt 1c ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, którego w tej ustawie nie ma. Moim zdaniem autorowi chodziło o art. 136c ust. 2. Spodziewam się, że błąd ten dostrzeże i skoryguje biuro legislacyjne Sejmu. Wtedy też projekt będzie wskazywał, że bezlimitowe dla dzieci stają się świadczenia finansowane na podstawie ryczałtu: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradniach przyszpitalnych. Zapisany w projekcie mechanizm polega na tym, że jeśli świadczeniodawca przekroczy kwotę umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, realizując świadczenia na rzecz dzieci, to NFZ zwróci się do Funduszu Medycznego – nowego ciała, które powołuje omawiana ustawa – o dotację celową na pokrycie tego nadwykonania. Ten zaś w ciągu czternastu dni zapłaci świadczeniodawcy za przekroczenia wartości umów. Zapis ten jest realizacją mojego postulatu.

Zwracam uwagę, że w ten sposób nielimitowane staje się na przykład leczenie onkologiczne dla dzieci. Dotąd poza limitem były tylko te dzieci, które otrzymywały kartę DILO. To wielka zmiana!

Kiedy projekt zacznie obowiązywać wszystkie dzieci leczone w specjalistycznych szpitalach, takich jak na przykład Centrum Zdrowia Dziecka, otrzymają gwarancję bezlimitowego dostępu do terapii.

Zgodnie z założeniami ustawy ma to się wydarzyć z początkiem nowego roku. To dobrze – placówki mają teraz czas, by się doposażyć, przeorganizować i przygotować do leczenia większej liczby dzieci oraz podniesienia standardu udzielanych świadczeń.

Prezydencki projekt ustawy nie jest jednak doskonały.

Regulacja ta nie będzie dotyczyła świadczeń w poradniach specjalistycznych innych niż przyszpitalne, nie obejmie stomatologii, rehabilitacji, profilaktyki oraz kilku innych świadczeń dla dzieci, które nie zawierają się w podstawowym zabezpieczeniu szpitalnym. Z regulacji wyłączone są również świadczenia finansowane przez NFZ, a realizowane poza siecią szpitali.

Niemniej jest to ważny i duży krok w stronę realizacji mojego postulatu i z pewnością spowoduje zwiększenie dostępności do leczenia szpitalnego dla dzieci.

Podkreślam – nie jest to zmiana idealna, ale prezydent podjął moje wyzwanie. Stosując analogię – zamiast dziesięciu pompek, wykonał pięć. Być może na teraz tyle zdołał, ale to już coś.

Całkowite zniesienie limitów na leczenie dzieci pozostaje moim priorytetem, ideą, do której będę przekonywał wszystkie siły polityczne. Mój projekt jest apolityczny.

Co do tego, że wszystkim dzieciom bezwarunkowo należy się dostęp do leczenia, powinniśmy się zgodzić jako naród. To jest etyczne, przyzwoite – a mówiąc językiem polityki – to się społeczeństwu ze wszech miar opłaca, ponieważ to dzieci, o których zdrowie dziś zadbamy, jako dorośli obywatele będą pracować na PKB i emerytury.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Ustawa o Funduszu Medycznym”.

Przeczytaj także: „Andrzej Duda o Funduszu Medycznym”, „Dość limitów w leczeniu dzieci”, „Mikołaj Pawlak o zniesieniu limitów w leczeniu dzieci” i „Janiszewski: Powtórzę, dosyć limitów w leczeniu dzieci”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.