123RF

Projekt ustawy o badaniach klinicznych

Udostępnij:
Zakończyły się prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych, który przygotowała Agencja Badań Medycznych. Nowe przepisy mają uporządkować polski rynek badań i dostosować regulacje do prawodawstwa unijnego. Zespół do spraw opracowania projektu powołany przez ministra zdrowia przekazał 29 stycznia na jego ręce gotowy koncept.
Zapisy projektu ustawy mają uporządkować rynek badań klinicznych w naszym kraju, uczynić go atrakcyjnym dla podmiotów niekomercyjnych i komercyjnych, a jednocześnie bezpieczniejszym i bardziej dostępnym dla pacjentów. Rynek badań medycznych na świecie już dziś jest szacowany na około 244 mld euro, w Polsce na 1 mld złotych, a ABM liczy na to, że w przyszłość będzie większy. Według p.o. prezesa ABM, która koordynowała prace nad projektem, ustawa ma szanse wejść w życie jeszcze w tym roku.

– Mamy szanse, żeby stać się liderem badań medycznych Europy środkowo-wschodniej. Na badania przeznaczane są duże pieniądze, które mogą trafić do polskich placówek. Transparentne, jasne przepisy są podstawą tego, żeby zachęcić do inwestowania w naszym kraju - mówił podczas konferencji prasowej dr n. med. Radosław Sierpiński pełniący obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych.

Zwiększeni konkurencyjności
W projekcie przekazanym ministrowi zdrowia, określono dodatkowe mechanizmy wsparcia badań klinicznych, przygotowano nową definicję niekomercyjnych badań klinicznych, czy nowy system oceny etycznej wniosku o pozwolenie na badanie. Projekt ustawy zakłada również powstanie Funduszu Ochrony Uczestników Badań Klinicznych oraz precyzuje regulacje dotyczące odpowiedzialności badacza i sponsora oraz finansowania świadczeń przez sponsora i NFZ.

Przekazany dokument, przewiduje ponadto powołanie Naczelnej Komisji Bioetycznej przy Agencji Badań Medycznych. Jednocześnie, ze względów organizacyjnych nie jest możliwe, aby ten organ opiniował wszystkie wnioski, dlatego będą one recenzowane również przez komisje bioetyczne, które przejdą proces akredytacji. Jako organ kompetentny, zaangażowany w ocenę wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego wskazano natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Nowością ma być także system ubezpieczeń badań klinicznych oparty na Funduszu gwarancyjnym oraz ubezpieczeniu OC badacza i sponsora. Choć wg projektu na sponsorów nałożone zostaną dodatkowe obciążenia związane z partycypacją w funduszu, koszty prowadzenia badań mają się zmniejszyć, m.in. poprzez obniżenie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC. Obecnie, bez względu na rodzaj badania, koszty polis, sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych.

Bezpieczeństwo pacjenta ważnym argumentem
Projekt zakłada ponadto, że do rozpatrywania konkretnych roszczeń pacjentów, każdorazowo powoływana przez prezesa funduszu będzie komisja składająca się m.in. z ekspertów medycznych i prawników, która orzekałaby o zasadności wypłaty ewentualnego świadczenia dla pacjenta, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo związku szkody z badaniem bez względu na winę. Fundusz zasilany miałby być głównie przez składki płacone przez sponsorów badania klinicznego. Projekt ustawy przewiduje, że sprawy rozpatrywane będą w ciągu maksymalnie czterech miesięcy, co znaczne przyspieszy uzyskiwanie pieniędzy z tytułu roszczeń i zwiększy poczucie bezpieczeństwa pacjentów.

Kolejną, ważną z punktu widzenia pacjentów zmianą jest zapewnienie agencji dostępu do centralnej ewidencji badań prowadzonej przez URPL. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie powszechnie dostępnej bazy badań klinicznych, z której pacjenci będą mogli czerpać informacje o prowadzonych badaniach. Dzisiaj duża część badań nie dochodzi do skutku właśnie ze względu na brak osób, które chciałyby wziąć w nich udział.

– Podjęte działania legislacyjne powinny zaprojektować na nowo polski rynek badań klinicznych, tworząc przyjazne oraz konkurencyjne środowisko do ich prowadzenia. Mamy bardzo konkretną i jasną deklarację ministra zdrowia, że po przedłożeniu projektu, ustawa trafi do parlamentu i mamy nadzieję w krótkim czasie zacznie obowiązywać, dostosowując nas do prawodawstwa europejskiego i rozwiązując problemy organizacyjne – podsumowuje dr n. med. Radosław Sierpiński.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.