Twitter.com/KancelariaSejmu

Projekt ustawy o mapach zdrowotnych powróci do komisji ►

Udostępnij:
O rządowy projekcie zmieniającym przepisy dotyczące map potrzeb zdrowotnych ponownie rozmawiać będą członkowie sejmowej Komisji Zdrowia – Sejm nie poparł wniosku komisji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych głosowało 209 posłów – w tym jako jedyny z rządzących poseł Porozumienia Jarosława Gowina Andrzej Sośnierz – przeciwko było 227 osób, a 8 się wstrzymało.

Więcej o wynikach głosowaniach na stronie: orka.sejm.gov.pl/glosowanie9.

O nowelizacji rozmawiano w Sejmie wieczorem 14 kwietnia – wszystkie kluby opozycyjne zapowiedziały głosowanie za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy. Mówił o niej między innymi w imieniu Koalicji Obywatelskiej Rajmund Miller.

– Ten projekt ustawy to nic innego jak próba centralizacji zarządzania opieką zdrowotną – próba, w której Ministerstwo Zdrowia i minister będą mieli wyłączny, jedyny wpływ na plan i mapy potrzeb zdrowotnych – ocenił poseł Miller, cytując krytyczną wobec projektu opinię Biura Analiz Sejmowych. Mówił, że „proponowane zmiany centralizują zarządzanie przez nadanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyłącznych uprawnień do opracowywania map potrzeb zdrowotnych oraz krajowego planu transformacji, podlegającego niebieżącemu opiniowaniu innych organów – ponadto nadaje mu uprawnienia do wiążącego opiniowania i zatwierdzania wojewódzkiego planu transformacji ustalonego przez wojewodę przy jedynie doradczym udziale wojewódzkiej rady do spraw zapotrzebowań zdrowotnych oraz podlegającemu niewiążącemu opiniowaniu wskazanych organów”.

Wypowiedział się też Zdzisław Wolski z Lewicy i Dariusz Klimczak z Koalicji Polskiej.

– Innych korzyści poza tą dla ministra nie widzimy – przyznał Wolski i dodał, że „w tej kadencji centralizowaliśmy sanepidy i nie wpłynęło to, niestety, na poprawę ich pracy”, a poseł Klimczak spytał: „chcecie powiedzieć, że z Warszawy będzie lepiej widać, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia na Podkarpaciu, w województwie łódzkim i w Wielkopolsce?”.

Część posiedzenia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw rozpoczęła się o godz. 23:28.


Przeczytaj także: „Mapy potrzeb zdrowotnych przepadły w głosowaniu”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.