Przyjrzeli się projektowi majowej listy leków refundowanych

Udostępnij:
Które leki będą droższe, ile nowych bezpłatnych preparatów dostaną od 1 maja seniorzy i jakie nowe programy lekowe zostaną uruchomione dla osób ciężko chorych? Przedstawiamy analizę projektu listy leków refundowanych.
PEX PharmaSequence oceniła projekt majowej listy leków refundowanych. Wynika, że przyniesie ona znaczące zmiany dla seniorów. Uzyskają bezpłatny dostęp do kolejnych trzydziestu terapii stosowanych między innymi w leczeniu astmy i POChP, schorzeń zapalnych jelit, niedoczynności tarczycy, chorób reumatycznych i neurologicznych oraz w terapiach przeciwzakrzepowych i przeciwbólowych. W ramach programów lekowych nowe opcje terapii przewidziano dla akromegalii oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Z kolei w aptekach dostępna będzie nowa terapia złożona stosowana w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego

Organizacja przypomina, że zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia ostateczny kształt listy majowej może jeszcze ulec zmianie. Eksperci podsumowali jednak kluczowe zapisy jakie już znalazły się w projekcie obwieszczenia.

Programy lekowe i chemioterapia
W obecnym kształcie wykazu pacjenci z akromegalią w największym stopniu skorzystają ze zmian wprowadzonym od 1 maja. Zostanie dla nich uruchomiony nowy program lekowy z dotychczas niefinansowaną terapią nowym analogiem somatostatyny (pasyreotydem). Pasyreotyd stanowić będzie nową opcję terapeutyczną po wyczerpaniu innych technologii finansowanych obecnie w leczeniu akromegalii – w ramach nowego programu lekowego B.99. „Leczenie akromegalii pasyreotydem”.

Korzystne zmiany dotyczą również pacjentów leczonych z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego . Pacjenci cierpiący na WZJG uzyskają dostęp do kolejnej, nowej opcji terapeutycznej w ramach istniejącego programu lekowego B.55. „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)”. Kryteria włączenia chorych do nowej terapii wedolizumabem umożliwiają leczenie dorosłych pacjentów z rozpoznaną ciężką postacią WZJG z niedostateczną odpowiedzią, nietolerancją lub przeciwwskazaniami do standardowego leczenia (druga linia leczenia), u których cyklosporyna jest niewskazana lub przeciwwskazana. Program obejmuję indukcję i leczenie podtrzymujące przez okres do 54 tygodni leczenia.

Ważne zmiany dotyczą także kontynuacji terapii prowadzonej wcześniej w ramach chemioterapii niestandardowej. W pięciu onkologicznych programach lekowych Minister Zdrowia wprowadził zmiany gwarantujące kontynuację terapii pacjentów, których leczenie było finansowane do 1 kwietnia 2018 r. w ramach programu chemioterapii niestandardowej. Zmiany dotyczą leczenia raka jelita grubego, niedrobnokomórkowego raka płuca, nowotworu neuroendokrynnego trzustki, zaawansowanego raka żołądka oraz skórnych chłoniaków T-komórkowych (ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sézary’ego).

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło również pierwsze odpowiedniki do terapii anagrelidem, w której dotychczas dostępny był tylko jeden produkt. Od 1 maja w ramach chemioterapii dostępne będą dwa kolejne produkty zawierające anagrelid, który ma zastosowanie w leczeniu nadpłytkowości samoistnej, czerwienicy prawdziwej i przewlekłej choroby układu wytwórczego szpiku.

Od 1 maja w ramach list refundacyjnych nie będzie dostępna terapia lenalidomidem finansowana dotychczas w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego. Terapia lenalidomidem jest jedyną opcją leczenia szpiczaka mnogiego dostępną w ramach programów lekowych, która została wprowadzona do systemu refundacyjnego w listopadzie 2013 roku.

Łącznie usuniętych zostanie siedem SKU stosowanych obecnie w programach lekowych i chemioterapii.

Zmiany w lecznictwie zamkniętym dotyczyć będą także poziomów finansowania. Ceny zbytu zostaną obniżone dla dwunastu SKU [maksymalnie -42 proc., minimalnie -1 proc.], co przełoży się także na zmiany limitów finansowania.

Od 1 maja limity finansowania zostaną obniżone dla czterdziestu SKU [maksymalnie -50 proc.] oraz podwyższone dla czterdziestu dziewięciu SKU [maksymalnie +100 proc.]. Zmiany limitów finansowania wynikają przede wszystkim z obniżek cen leków przez producentów, ale również działania mechanizmów refundacyjnych związanych z określeniem limitu w lecznictwie zamkniętym.

Refundacja apteczna
W ramach listy aptecznej Minister Zdrowia objął refundacją nowy lek złożony (kandesartan z amlodypiną), który ma zastosowanie w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Dotychczas w refundacji dostępne były obie wymienione substancje, jednak nie w ramach jednego produktu. Nowa terapia została objęta refundacją we wskazaniu: leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach.

Także w aptekach minister zdrowia wprowadził pierwszy odpowiednik. Od 1 maja na wykazie aptecznym dostępny będzie nowy produkt w ramach antybiotykoterapii doksycykliną.

Jednocześnie, od 1 maja z wykazu aptecznego usunięta zostanie terapia doustnym parykalcytolem, który jest refundowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek. Parykalcytol jest dostępy w refundacji aptecznej od maja 2016 roku. Obecnie w formie iniekcyjnej jest także refundowany w ramach programu lekowego dedykowanego leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych i ta opcja pozostaje dostępna dla pacjentów.

Od opublikowania listy majowej nie będzie dostępna terapia przeciwjaskrowa tafluprostem, objętego refundacją w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia ocznego. Tafluprost został objęty refundacją w lipcu 2012 roku. Należy do grupy analogów prostaglandyny, których inni przedstawicie pozostaną dostępni dla pacjentów z jaskrą.

Łącznie na listę apteczną wprowadzonych zostanie czterdzieści dziewięć nowych SKU. Jednocześnie lista majowa zostanie zredukowana o pięćdziesiąt jeden SKU.

Od 1 maja na liście aptecznej obniżone zostaną ceny zbytu dla 102 SKU [maksymalnie -57 proc., minimalnie -0,1 proc.], natomiast dla jednego SKU cena zbytu została podwyższona [27 proc.].

Zmiany w poziomach dopłat pacjentów obejmą w sumie 2049 pozycji wykazu aptecznego (SKU w ramach kategorii odpłatności pacjenta). Będą to przede wszystkim wzrosty dopłat dotyczące 1412 pozycji wykazu, które jednak w większości przypadków (96 proc.) nie przekroczą 10 złotych.

O więcej niż 20 złotych pacjenci dopłacą do piętnastu pozycji wykazu. Najwyższe wzrosty dopłat pacjentów w majowym wykazie będą dotyczyły ponownie części refundowanych leków przeciwwirusowych z walgancyklowirem [pięć SKU z maksymalnym wzrostem dopłaty pacjenta o 113,4 złotych] oraz leków zawierających worykonazol [pięciu SKU z maksymalnym wzrostem dopłaty pacjenta o 26,55 złotych]. Obie molekuły są stosowane w specjalistycznej terapii – walgancyklowir w profilaktyce i leczeniu zakażenia wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom, natomiast worykonazol, jako lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania, w leczeniu i profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych, w tym także u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami. Podwyżki dopłat pacjentów dotyczą także terapii przeciwpsychotycznych z olanzapiną [trzy SKU z maksymalnym wzrostem dopłaty o 26,30 złotych] oraz opioidowej terapii przeciwbólowej oksykodonem [jeden SKU z wzrostem dopłaty o 20,39 złotych], a także leku z filgrastimem [jeden SKU z wzrostem dopłaty o 20,26 złotych].

Jednocześnie, dopłaty zostaną obniżone dla 637 pozycji wykazu, z czego w dominującej większości przypadków (99 proc.) obniżki dopłat pacjentów nie przekroczą 10 złotych.

Obniżki większe niż 10 złotych dotyczą 5 pozycji wykazu. Pacjenci dopłacą mniej do leków z worykonazolem [dwa SKU z maksymalnym spadkiem dopłaty pacjenta o 98,19 złotych] i walgancyklowirem [1 SKU z obniżką dopłaty pacjenta o 56,7 złotych] oraz do leku z filgrastimem [dwa SKU z maksymalnym spadkiem dopłaty pacjenta o 13,81 złotych]. Każda z tych obniżek jednostkowych dopłat pacjentów była związana z obniżeniem ceny zbytu przez producenta, jednocześnie w efekcie działania mechanizmów refundacyjnych przełożyła się także na zmiany warunków finansowania w grupach limitowych, do których leki te są zakwalifikowane.

Co dla seniorów?
Na listę bezpłatnych leków dla seniorów włączonych zostanie trzydzieści nowych terapii (130 pozycji wykazu). W części przypadków stanowiących uzupełnienie opcji terapeutycznych już dostępnych na liście senioralnej, ale również będących nowymi opcjami w obszarach terapeutycznych dotychczas nie objętych listą dla seniorów.

Nowe terapie wprowadzone na listę senioralną mają zastosowanie między innymi w leczeniu chorób oddechowych (astma i POChP), schorzeń zapalnych jelit, niedoczynności tarczycy, chorób reumatycznych i neurologicznych oraz w terapiach przeciwzakrzepowych, przeciwbólowych.

Zmiany odczują przede wszystkim pacjenci po 75 roku życia cierpiący na choroby układu oddechowego (w tym przede wszystkim astmę i POChP). Na listę „S” włączonych zostanie 16 nowych molekuł lub kombinacji molekuł (86 pozycji wykazu), które dotychczas były dostępne dla seniorów w aptekach w ramach pełnej ”wykazowej” dopłaty – w tym 28 pozycji, do których obniżka dopłaty pacjenta 75+ będzie większa niż 20 złotych.

Na listę senioralną włączone zostaną także trzy molekuły (27 pozycji) z grupy heparyn drobnocząsteczkowych, stanowiące uzupełnienie już umieszczonych na liście S terapii przeciwzakrzepowych. Od 1 maja dla dwudziestu jeden pozycji leków z tej klasy obniżka dopłaty pacjenta będzie większa niż 20 złotych.

Znaczące obniżenie wydatków jednostkowych ponoszonych przez seniorów dotyczyć będzie leków z mesalazyną mającą zastosowanie w chorobach zapalnych jelit, oksykodonem stosowanych w ramach opioidowej terapii przeciwbólowej oraz terapii gabapentyną, która jest stosowana w leczeniu bólu i chorobach neurologicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra zdrowia na konferencji poprzedzającej publikację projektu. W obrębie listy majowej mogą zostać wprowadzone dalsze zmiany związane z prowadzonymi w resorcie rozmowami między innymi o terapiach stosowanych w leczeniu raka nerki i płuca oraz w chorobie Parkinsona.

Przeczytaj także: "Eksperci głosu nie mają, czyli lista leków refundowanych dla seniorów bez wsparcia specjalistów".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.