Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

RPO o bezpieczeństwie lekowym i wykazie leków krytycznych

Udostępnij:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zabrał głos w sprawie bezpieczeństwa lekowego, w tym wzmocnienia produkcji leków w kraju i opublikowania wykazu leków krytycznych. RPO zwrócił się w tej sprawie do minister zdrowia Izabeli Leszczyny oraz ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana.

  • Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Leków oraz szefowie agencji leków państw członkowskich opublikowali wykaz produktów leczniczych o krytycznym znaczeniu
  • Na liście znajduje się 200 substancji czynnych wykorzystywanych w lekach, uznawanych za krytyczne dla systemów opieki zdrowotnej w całej Unii Europejskiej, dla których w celu uniknięcia niedoborów należy zagwarantować ciągłość dostaw
  • RPO zwrócił się do resortów zdrowia i technologii o informacje ws. planu budowania bezpieczeństwa lekowego kraju oraz opublikowania wykazu leków krytycznych

Działania w sprawie zapobiegania niedoborom leków
Lek uważa się za krytyczny, jeśli jest stosowany w leczeniu poważnych chorób i w przypadku niedoboru nie można go łatwo zastąpić innym. Na liście znajdują się substancje czynne o szerokim spektrum terapeutycznym, w tym szczepionki i leki stosowane w chorobach rzadkich.

Umieszczenie na liście leków o znaczeniu krytycznym oznacza, że zapobieganie niedoborom tych leków jest szczególnie ważne, ponieważ mogą wyrządzić znaczne szkody pacjentom i stanowić poważne wyzwania dla systemów opieki zdrowotnej.

Na niedobory produktów leczniczych zwrócili uwagę Krajowi Producenci Leków. Wskazali, że w ostatnich latach wielokrotnie dochodziło do zaburzenia dostaw produktów leczniczych o fundamentalnym znaczeniu dla zdrowia obywateli. Za niezbędne wskazali opracowanie listy leków i substancji czynnych do ich produkcji – krytycznych dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz stworzenie systemu produkcji kontraktowej.

RPO spotkał się z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego 
Głównym tematem spotkania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich PO z przedstawicielami Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego było bezpieczeństwo lekowe w Polsce, czyli zdolność do utrzymania i uzupełniania produkcji i dystrybucji leków na potrzeby pacjentów. Jako niezbędne wskazano wprowadzenie mechanizmów zachęcających do zwiększenia produkcji leków w Polsce. 

Według Krzysztofa Kopcia, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, oprócz niższych dopłat pacjentów do polskich leków należy wprowadzić kolejne zachęty dla wytwarzania leków w Polsce. Chodziłoby między innymi o to, by wydając pieniądze ze składek zdrowotnych, preferować leki produkowane przez krajowych producentów, a także oferować preferencje dla tych, którzy zdecydują się zainwestować w produkcję w kraju.

RPO zwrócił się do MZ i MRiT
W związku z powyższym rzecznik zwrócił się do resortu zdrowia oraz  rozwoju i technologii o wydanie stanowska w tej sprawie.

Chodzi zwłaszcza o informacje o planach w zakresie budowania bezpieczeństwa lekowego, w tym wzmocnienia produkcji leków na terenie kraju oraz opublikowania wykazu leków krytycznych, mających na celu zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb i luk produkcyjnych oraz zwiększenie dostępności leków dla pacjentów.

Udostępniamy pismo.
Przeczytaj także: „Krwiodawstwo – mężczyźni bardziej uprzywilejowani”.

Menedzer Zdrowia linkedin


 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.