123RF

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych ►

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
– Przypominam, że ustawa przewidująca utworzenie Funduszu Kompensacyjnego dla osób, które z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych działa wstecz, to znaczy, że nawet jeśli powikłanie po szczepieniu nastąpiło w grudniu 2020 r. lub w styczniu 2021 r., to wciąż można ubiegać się o odszkodowanie w ramach funduszu – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec rzecznik praw pacjenta. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 100 tys. zł.


Fundusz daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wystąpienie powikłania po szczepieniu przeciw COVID-19 w trybie szybkiej ścieżki.

Odszkodowanie będzie można dostać, jeśli w wyniku szczepienia pacjent doznał wstrząsu anafilaktycznego, to znaczy wystąpiła u niego ciężka reakcja alergiczna na podaną szczepionkę, na skutek czego pacjent trafił na obserwację na szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć albo był hospitalizowany.

O świadczenie w ramach Funduszu Kompensacyjnego można ubiegać się też w sytuacji, kiedy w związku z podaniem szczepionki stan zdrowia pacjenta pogorszył się i trafił on do szpitala na minimum 14 dni.

Jak złożyć wniosek
Żeby złożyć wniosek do Funduszu Kompensacyjnego, trzeba uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Ta opłata zostanie zwrócona w przypadku uwzględnienia wniosku, ale też w sytuacji, kiedy RPP pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania.

Istnieje jednak możliwość zwolnienia w uzasadnionych przypadkach z wnoszenia tej opłaty. Żeby to było możliwe, przy składaniu wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta, należy dołączyć pismo z prośbą o zwolnienie z opłaty, w którym należy uargumentować, dlaczego ta kwota jest dla nas zbyt wysoka. Należy przedstawić swoją sytuację finansową i dołączyć np. zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty czy o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

– Fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego, przede wszystkim długości pobytu w szpitalu, oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, jakie poniósł pacjent – tłumaczy Bartłomiej Chmielowiec.

O przyznaniu świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego będzie decydował specjalny zespół ekspertów, którego przewodniczącym jest prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii oraz pełnomocnik ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. W skład zespołu weszło sześciu doświadczonych lekarzy specjalistów wyróżniających się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych. Powołując skład zespołu, RPP skorzystał z rekomendacji przekazanych przez towarzystwa naukowe, organizacje pacjenckie, samorząd lekarski oraz ministra zdrowia.

W skład zespołu ekspertów powołanego przez rzecznika praw pacjenta wchodzą:
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie,
– dr hab. n. med. Joanna Glück – specjalistka alergologii i chorób wewnętrznych, adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej SUM, sekretarz Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
– lek. Ryszard Kępa – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej w Zespole ds. Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19 przy ministrze zdrowia i członek Komisji Etyki Lekarskiej NRL,
– dr hab. n. med. Joanna Renke – specjalistka pediatrii i immunologii klinicznej, adiunkt w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed,
– prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – specjalista alergologii, otolaryngologii i zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii WUM, zastępca przewodniczącego Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN,
– lek. Barbara Szczepańska – specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych, kierownik Pododdziału Infekcyjno-Neurologicznego i zastępca kierownika I Kliniki Pediatrii Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.