Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Spór o liczbę studentów medycyny – pismo Naczelnej Rady Lekarskiej

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 30.09.2022
 
 
Niemal 10 tys. osób rozpocznie w tym roku studia na kierunkach lekarskich. Rekrutację prowadziły bowiem także nieakademickie szkoły wyższe, w tym takie, które nie mają pozytywnej oceny PKA. Prezes NRL Łukasz Jankowski zapowiada, że „izby lekarskie będą weryfikować przygotowanie absolwentów do zawodu” i wysyła pisma w tej sprawie.
Rekordowo duża liczba studentów pierwszego roku rozpocznie studia na kierunkach lekarskich w tym roku akademickim. To nie podoba się prezesowi Jankowskiemu.

– Wydaje się, że ukończenie studiów na uczelni negatywnie ocenionej przez Państwową Komisję Akredytacyjną albo mogącej się wylegitymować jedynie warunkowym dopuszczeniem do kształcenia może być bądź wręcz jest przesłanką uprawdopodobniającą niewystarczające wykształcenie osoby, która uzyskała dyplom – wyjaśnia szef lekarskiego samorządu.

W jego ocenie w tej sytuacji najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, że po ukończeniu studiów absolwent takiej uczelni otrzymuje we właściwej izbie prawo wykonywania zawodu, ale jest ono natychmiast zawieszane i nie może on nawet rozpocząć stażu do czasu weryfikacji.

– Izba ma prawo, kierując się przesłanką ukończenia studiów na uczelni niedającej rękojmi jakości, zawiesić PWZ i powołać komisję, której zadaniem będzie sprawdzenie przygotowania zawodowego takiego lekarza – uważa Jankowski, który rozsyła do okręgowych izb lekarskich pismo w tej sprawie.

– W związku z rozpoczęciem rekrutacji na studia medyczne przez uczelnie, które nie uzyskały pozytywnej opinii w wyniku postępowania akredytacyjnego Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), oraz przez uczelnie, które nie są w stanie zapewnić właściwego standardu nauczania medycyny z uwagi na brak kadry naukowej oraz baz klinicznych, proponuję wprowadzenie obligatoryjnej procedury wynikającej z art. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (to jest niedostateczne przygotowanie zawodowe) przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu składanych przez absolwentów tych uczelni. Jednocześnie proszę o ewentualne przesyłanie do Naczelnej Rady Lekarskiej innych propozycji w tym zakresie – pisze w nim Jankowski.

Udostępniamy listę w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Pismo prezesa NRL w sprawie jakości kształcenia na nowych kierunkach lekarskich.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.