Wojciech Nekanda Trepka/Agencja Wyborcza.pl

Sprostowanie

Udostępnij:
– W związku z opublikowaniem w dniu 01.03.2024 r. materiału prasowego na mój temat, który zawiera treści nieprawdziwe i nieścisłe, załączam treść sprostowania prasowego – pisze prof. Mariusz Zimmer.
„W materiale pt. „Prof. Mariusz Zimmer zwolniony” z redakcji Jacka Janika znalazły się nieprawdziwe i nieścisłe informacje dotyczące mojej osoby.

Nie jest prawdą, że odmówiłem legalnej aborcji. W przedmiotowej sprawie, mając uzasadnione wątpliwości co do rozpoznania, uznałem za konieczne uzyskanie konsultacji pacjenta lekarza innej specjalizacji. Moje stanowisko zostało potwierdzone poprzez odmowę wszczęcia postępowania karnego przeciwko mojej osobie w tej sprawie.

Nie jest prawdą, że jestem osobą skonfliktowaną ze środowiskiem, która nie sprawdziła się na stanowisku kierowniczym i doprowadziła do zapaści organizacyjnej.

Nie sposób przyjąć, że 3 lekarzy posiada wiedzę lub jest wyrazicielem woli całego środowiska.

Od ponad 20 lat jestem kierownikiem Katedry i Kliniki oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Mam 40 lat doświadczenia jako profesor, ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu najtrudniejszych przypadków, ponad 16 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji konsultanta wojewódzkiego, uznanie w środowisku polskich ginekologów potwierdzone wyborem mnie na prezesa PTGiP, oraz rekomendację obecnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego.

Nie jest prawdą, że środowisko oddziałów ginekologiczno-położniczych we Wrocławiu ma złe doświadczenie ze współpracy z moją osobą, pamiętając stagnację i brak postępu w latach, kiedy pełniłem funkcję konsultanta.

W okresie, kiedy pełniłem funkcję konsultanta wojewódzkiego, tj. w latach 2001–2016, województwo dolnośląskie z ostatniego miejsca w prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia rankingu awansowało do czołówki województw”.

Redakcja odniesie się do treści sprostowania w najbliższym czasie.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.