iStock

Szpitalny oddział ratunkowy jak z obrazka

Udostępnij:
1 496 540 018 zł na modernizację i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR-ami przeznaczono na przebudowę w 152 podmiotach leczniczych – dzięki nim zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość i szybkość udzielanych im świadczeń zdrowotnych.
Przypomnijmy – 27 stycznia 2023 r. ogłoszono konkurs z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych z kwotą przeznaczoną na dofinansowanie wniosków w konkursie w wysokości 750 mln zł. Zakres wsparcia obejmował przede wszystkim modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR-ami.

Wnioski o dofinansowanie składane były od 27 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. – przesłano ich 207, a w konkursie wybrano 152.

Udostępniamy listę w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Lista rankingowa konkurs FM-SMPL.01.MDSOR.2023.

Realizacja inwestycji objętych dofinansowaniem ma zakończyć się do końca 2025 r.

Do 2029 r. z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych – jednego z czterech filarów Funduszu Medycznego – podmioty lecznicze udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych otrzymają około 7 mld zł. Łącznie w latach 2021–2029 z Funduszu Medycznego Ministerstwo Zdrowia wydatkuje 40 mld zł.

Przeczytaj także: „Na SOR-ach bez zmian” i „O pomocy na szpitalnych oddziałach ratunkowych”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.