Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Tabela z nowymi współczynnikami pracy

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 08.11.2021
 
 
Udostępniamy treść porozumienia przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia oraz załącznik – zapisano w nim podział pracowników na grupy i współczynniki, na podstawie których wyliczane jest minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia.
4 i 5 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu i Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia, a 6 listopada minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o osiągnięciu porozumienia i zapowiedział podwyżki minimalnych wynagrodzeń dla medyków od lipca 2022 roku.

„Menedżer Zdrowia” publikuje treść porozumienia i załącznik.

Zespół Trójstronny do spraw Ochrony Zdrowia popiera rozpoczęcie procedowania uzgodnionego na posiedzeniu 4 i 5 listopada projektu zmian w Ustawie z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – zapisano w dokumencie, podkreślając, że „Zespół uzgodnił potrzebę pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy uwzględniającej następujące zmiany:
– nadanie z mocą od 1 lipca 2022 r. załącznikowi do ustawy brzmienia określonego w załączniku do niniejszego stanowiska [tabela poniżej – informuje „Menedżer Zdrowia”],
– w art. 5 ustawy polegającą na powiązaniu określonych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie,
– dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy”.

W stanowisku podkreślono, że „zespół opowiada się za zwiększeniem wysokości nakładów na ochronę zdrowia” i dołączono poniższą tabelę.Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Stanowisko Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r..

Przeczytaj także: „Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.