twitter.com/PolskiSenat

Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla osób po przeszczepach ►

Udostępnij:
Senacki Zespół do spraw Transplantacji skieruje do Ministerstwa Zdrowia wniosek o przygotowanie regulacji prawnej, która umożliwi pacjentom po przeszczepach i ich bliskim przeprowadzanie nieodpłatnych testów oznaczających miano przeciwciał przeciw SARS CoV-2 oraz podanie trzeciej dawki szczepionki mRNA – to rezultat posiedzenia zespołu.
Przewodnicząca Zespołu do spraw Transplantacji, senator Alicja Chybicka, poinformowała, że posiedzenie zostało zwołane na prośbę pacjentów po przeszczepach narządowych, którzy czekają na decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepienia przeciw COVID-19. Dla tej grupy chorych jest to sprawa niecierpiąca zwłoki ze względu na zbliżającą się kolejną falę zakażeń koronawirusem.

Senator Alicja Chybicka przekazała członkom zespołu stanowisko w tej sprawie marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego. Jego zdaniem, u chorych po transplantacjach szpikowych i narządowych należy badać poziom przeciwciał, a tych pacjentów, u których miano przeciwciał jest niskie, należy doszczepić trzecią dawką. Podobne rekomendacje wpłynęły do przewodniczącej zespołu od wirusologa prof. Krzysztofa Simona oraz Marioli Dwornikowskiej-Dąbrowskiej, byłej podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologiii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Magdalena Durlik, przedstawiła wyniki badań dostępnych w polskiej i światowej literaturze medycznej, które jasno pokazują, że blisko połowa pacjentów po przeszczepach, zwłaszcza narządowych, poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu nie wytwarza po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki ochronnego miana przeciwciał przeciwko koronawirusowi. Z tego powodu lekarze na świecie apelują o rozstrzygnięcie w sprawie podawania tej grupie pacjentów trzeciej dawki szczepionki, najlepiej preparatu Moderny. W niektórych krajach, takich jak Francja czy Kanada, ministerstwa właściwe do spraw zdrowia wydały już stosowne rekomendacje. Tymczasem w Polsce nie ma jeszcze rozporządzenia ministerialnego w tej sprawie, a ChPL, tj. charakterystyka produktu leczniczego, wciąż jeszcze nie przewiduje takich wytycznych dla lekarzy.

Głos w dyskusji zabrali również: prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. Roman Danielewicz, krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej prof. Lech Cierpka, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka prof. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej prof. Jacek Wachowiak, prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei”, prof. Sławomir Nazarewski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, a także prof. Alicja Dębska-Ślizień z Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Artur Kamiński, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant” i dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej UM w Poznaniu. Wszyscy eksperci podkreślali konieczność wykonywania nieodpłatnych testów na obecność przeciwciał IgG, sprawdzających odporność humoralną i komórkową u pacjentów po przeszczepach, a także u osób dializowanych i będących w trakcie terapii immunosupresyjnej, a w razie niskiego poziomu przeciwciał – konieczność podawania trzeciej lub kolejnej dawki szczepionki.

Podsumowując dyskusję, przewodnicząca zespołu Alicja Chybicka zadeklarowała, że Parlamentarny Zespół do spraw Transplantacji skieruje do Ministerstwa Zdrowia wniosek o przygotowanie regulacji prawnej w postaci rozporządzenia umożliwiającego przeprowadzanie nieodpłatnych dla pacjentów po przeszczepach i ich bliskich (czyli tzw. kokonu) testów oznaczających miano przeciwciał przeciw SARS CoV-2 oraz podawanie trzeciej dawki szczepionki mRNA.

Senator Alicja Chybicka i prof. Magdalena Durlik wspólnie zaapelowały do wszystkich Polaków, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby zrobili to jak najszybciej, także ze względu na chorych członków społeczeństwa, w przypadku których ryzyko śmierci z powodu zakażenia koronawirusem jest wielokrotnie większe niż w całej populacji. 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.