Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tylko komisja może odwołać wybory na rektora WUM

Udostępnij:

– Wszelkie stwierdzenia dotyczące wygaśnięcia kandydatury prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej są przedwczesne i nie pochodzą od uprawnionego do tego organu – napisała w oświadczeniu Uczelniana Komisja Wyborcza WUM, która analizuje zasadność wydania takiej decyzji.

  • Uczelniania Komisja Wyborcza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wystosowała stanowisko w sprawie odwołania wyborów na rektora uczelni oraz kary nałożonej przez prof. Zbigniewa Gacionga na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską
  • W przekazanym redakcji „Menedżera Zdrowia” oświadczeniu wskazano, że UKW nie konsultowała i nie udzielała żadnych informacji o przebiegu wyborów, nie były też z nią uzgadniane komunikaty zamieszczane na stronie głównej WUM
  • W związku z informacją o nałożeniu przez rektora kary dyscyplinarnej na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską UKW stwierdziła, że nie jest władna ocenić zasadności i prawidłowości trybu jej zastosowania, gdyż może to uczynić jedynie sąd powszechny
  • Podkreślono również, że jedynym organem WUM uprawnionym do przeprowadzania wyborów na uczelni oraz nadzorowania prawidłowości ich przebiegu jest UKW, a rektor uczelni nie może odwoływać wyborów
  • Komisja Wyborcza poinformowała także, że termin obecnych wyborów został przesunięty na prośbę minister zdrowia, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji

UKW odniosła się do decyzji obecnego rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniewa Gacionga w sprawie odwołania przez niego głosowania elektorów 23 kwietnia w wyborach na rektora na kadencję 2024–2028.

Wiążące są jedynie komunikaty UKW
Jak czytamy w nadesłanym do redakcji „Menedżera Zdrowia” stanowisku, „UKW stanowczo protestuje wobec rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości, co do stanu faktycznego, w przedmiocie wyborów na Rektora WUM”.

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej zaznaczyli również, że nie konsultowali i nie udzielali żadnych informacji o przebiegu wyborów, z komisją nie były też uzgadniane komunikaty zamieszczane na stronie głównej WUM.

– Wszelkie aktualne informacje pochodzące od UKW są zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej UKW – wskazano (https://wybory.wum.edu.pl/).

O zasadności kary decyduje sąd powszechny
Pzypomniano, że 19 kwietnia 2024 r. do UKW wpłynęły pisma od obojga kandydatów w wyborach na funkcję rektora WUM, to jest rektora prof. Zbigniewa Gacionga oraz prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej, zaś w kolejnych dniach opublikowane zostały oświadczenia i informacje prasowe mogące wprowadzać w błąd opinię publiczną, a w szczególności członków społeczności akademickiej WUM.

W tej sytuacji Uczelniana Komisja Wyborcza uznała za konieczne zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, popartego zasięgniętą przez nią niezależną opinią prawną.

– Jedynym organem WUM uprawnionym do przeprowadzania wyborów w uczelni oraz nadzorowania prawidłowości ich przebiegu jest UKW (§ 53 ust. 1 i § 55 ust. 1).W związku z otrzymaną 19 kwietnia 2024 r. informacją o nałożeniu przez rektora kary dyscyplinarnej upomnienia na prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską, UKW stwierdza, że nie jest władna ocenić zasadności i prawidłowości trybu jej zastosowania przez rektora, gdyż może to uczynić jedynie sąd powszechny. Natomiast w ramach przysługujących uprawnień w zakresie procesu wyborczego UKW jest na obecnym etapie jedynym organem uprawnionym do oceny wpływu nałożenia tej kary na możliwość dalszego kandydowania prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej na funkcję rektora WUM – przekazała UKW.

Udostępniamy oświadczenie.Wybory przesunięto na prośbę ministra zdrowia
UKW poinformowała, że zajmuje się analizą tej kwestii, dlatego też wszelkie stwierdzenia dotyczące wygaśnięcia ww. kandydatury są przedwczesne i nie pochodzą od uprawnionego do tego organu.

Jednoczesnie przekazano, że w związku z prośbą ministra zdrowia dotyczącą przesunięcia terminu wyborów do czasu uzyskania wyjaśnień od rektora, UKW postanowiła przychylić się do niej, mając nadzieję, że pozwoli to na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu wyborów.

Poinformowano również, że rektor prof. Zbigniew Gaciong złożył oświadczenie o rezygnacji z kandydowania.

Przeczytaj także: „Wybory na rektora odwołane”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.