Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

W Senacie o pilnym porozumieniu z medykami

Udostępnij:
– Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie zaniepokojenie kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce – tak zaczyna się projekt uchwały Senatu, który 23 listopada będzie omawiany podczas posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej.
Autorami projektu jest grupa kilkunastu senatorów – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz jeden senator niezrzeszony – Paweł Arndt, Halina Bieda, Alicja Chybicka, Jerzy Fedorowicz, Stanisław Gawłowski, Tomasz Grodzki, Janusz Gromek, Jolanta Hibner, Danuta Jazłowiecka, Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Gabriela Morawska-Stanecka, Joanna Sekuła i Wojciech Ziemniak. Tematem apelu do rządu jest „pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów”. Chodzi między innymi o trwający od 11 września protest medyków.

Co zapisano w uchwale?

– Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie zaniepokojenie kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. System ten od lat boryka się z wieloma problemami, które widoczne były już przed pandemią COVID-19, a obecnie znacznie się nasiliły. Wyzwań jest wiele, w szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi. Za sprostanie im odpowiedzialny jest rząd. Personel medyczny wszystkich specjalności pracuje rzetelnie i z wytężeniem, ale sytuacja, w jakiej został postawiony w wyniku lat zaniedbań, spowodowała protest Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Unikanie konkretnych, szybkich decyzji pogarsza sytuację. Bez dodatkowego finansowego wsparcia ochrony zdrowia i zdecydowanego dążenia do rozwiązania problemów kadrowych sytuacja pozostanie dramatyczna, nie gwarantując zapewnienia społeczeństwu choćby zadowalającego poziomu usług medycznych. Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest zaniepokojony biernością rządu, bowiem rolą państwa jest ochrona zdrowia i życia, a w razie zagrożenia – ich ratowanie. Z taką sytuacją Polska mierzy się obecnie – w okresie czwartej fali epidemii – lecz niemal niedostrzegalne jest realne zarządzanie walką z epidemią. W związku z zaistniałą sytuacją Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów – czytamy w uchwale.

Do reprezentowania projektu uchwały upoważniono senator Beatę Małecką-Liberę.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.