Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Ważne pismo w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnej

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 19.07.2021
 
 
Dwanaście organizacji i związków pracodawców – w liście do wiceministra Macieja Miłkowskiego – zaapelowało o „odroczenie procedowania i jasne określenie celów dla nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz szerokie konsultacje proponowanych zmian”. Sygnatariusze zaznaczyli, że „zmiany legislacyjne są potrzebne, ale ani czas procedowania, ani zmiany zawarte w projekcie nie służą podniesieniu bezpieczeństwa lekowego w Polsce”.
8 lipca 2021 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obecni tam przedstawiciele organizacji branżowych i związków pracodawców przyznawali, że zmiany w polskim systemie refundacji są potrzebne, jednocześnie jednak zwracali uwagę decydentów na niebezpieczeństwa wynikające z proponowanych w nowym projekcie zapisów. 16 lipca dwunastu przedstawicieli organizacji branżowych podpisało wspólny apel o odstąpienie od procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej:
– Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA,
– Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
– Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
– Paulina Skowrońska, dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED,
– Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty,
– Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych,
– Michał Bichta, wiceprezes Pracodawców RP,
– Michał Witucki, prezes Konfederacji Lewiatan,
– Marzena Drela, dyrektor operacyjnych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce AmCham,
– Marcin Nowacki, wiceprezes zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
– Agnieszka Wiśniewska, prezes zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED,
– Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Sygnatariusze przyznali, że „zmiany zaproponowane w obecnym projekcie ustawy o zmianie ustawy refundacyjnej mogą doprowadzić do skutków odwrotnych od oczekiwanych”. – Wpływ projektowanych zapisów na faktyczny dostęp pacjentów do terapii i możliwość zaplanowania leczenia przez klinicystów jest trudny do przewidzenia, a to nie przekłada się na poprawę bezpieczeństwa lekowego Polski – stwierdzili podpisani, zwracając uwagę na „niefortunny czas procedowania nowego projektu ustawy”.

– Propozycja tak szerokich zmian wprowadzana w czasie pandemii i tuż przed nadejściem zapowiadanej czwartej fali masowych zakażeń o nieznanych konsekwencjach społeczno-gospodarczych jest dla środowiska producentów trudna do akceptacji” – napisali.

Organizacje branżowe i związki pracodawców poprosili o „jasne wyznaczenie celów dla zmian w systemie refundacyjnym”. Proponują Ministerstwu Zdrowia odroczenie procedowania, a docelowo wspólne, oparte na szeroko zakrojonych konsultacjach z udziałem wszystkich interesariuszy opieki zdrowotnej w Polsce uzgodnienia kształtu ewentualnej nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Jeśli chcesz ściągnąć list, kliknij w: Apel organizacji branżowych dotyczący projektu ustawy refundacyjnej.

Przeczytaj także: „Więcej czasu na konsultacje społeczne ustawy refundacyjnej” i „Projekt dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe