iStock

Więcej pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia – za co?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Nowelizowane są przepisy dotyczące współczynników korygujących wartość ryczałtu dla placówek w sieci szpitali, które posiadają akredytację ministra zdrowia.
Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – projektowane przepisy umożliwią zastosowanie współczynników korygujących wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia ze względu na posiadanie przez świadczeniodawcę certyfikatu akredytacyjnego – również w odniesieniu do podmiotów, w przypadku których ważność takiego certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż dwanaście miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji.

– Z odpowiednich współczynników korygujących będą mogły skorzystać podmioty, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej – wyjaśniono w projekcie, wskazując, że „warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do 30 kwietnia 2023 r. certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż dwanaście miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż sześć miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca”.

O jakich współczynnikach mowa?

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektu można wysyłać na adres: r.bulanowski@mz.gov.pl – do siedmiu dni od dnia otrzymania resortowego pisma w sprawie dokumentu.

Przeczytaj także: „Rozporządzenie w sprawie ryczałtu – projekt”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.