Patryk Rydzyk

Wizja zdrowia na lata 2023/2024 ►

Udostępnij:
Podczas konferencji Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny, zwłaszcza w trakcie sesji inauguracyjnej, eksperci wyznaczyli szlaki powyborcze w ochronie zdrowia. Zwycięzców wyborów parlamentarnych rozliczą kiedyś pacjenci.
W debacie rozpoczynającej wydarzenie uczestniczyli:
– Artur Białkowski z Medicover, Pracodawców Medycyny Prywatnej, Pracodawców RP,
– Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta,
– Małgorzata Gałązka-Sobotka z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
– Krzysztof Kępiński z GSK Poland,
– Joanna Kmiecik-Grudzień z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
– Krzysztof Kopeć z Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków,
– Wojciech Skorupa z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Moderatorami byli:
– Jakub Gierczyński, ekspert rynku zdrowia,
– Bartosz Kwiatek z Polsat News.

Sesja do obejrzenia poniżej.Na niespełna dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi debata nabrała szczególnego znaczenia. Zwrócił na to uwagę Janusz Michalak, prezes Termedii i redaktor naczelny „Menedżera Zdrowia”, witając uczestników sesji inauguracyjnej. Podkreślił, że wyborcy zdecydują, w jakim kierunku będzie zmierzać ochrona zdrowia i jaka wizja będzie realizowana. „Menedżer Zdrowia” przygotował cykl wypowiedzi polityków, reprezentujących wszystkie rywalizujące w wyborach partie. Mówili o swojej wizji zdrowia po wyborach. Niebawem będzie można powiedzieć im „sprawdzam”.

Pacjent – klient, a nie petent
Debata koncentrowała się wokół pacjenta – co zrobić, żeby nie był petentem, żeby przed nim były otwarte drzwi, żeby nie czekał w coraz dłuższych kolejkach.

– Chcemy zbudować system, który będzie w sposób nowoczesny zabezpieczał potrzeby pacjentów – tłumaczyła Małgorzata Gałązka-Sobotka.

– Tworzymy ramy, które politycy będą musieli wypełnić bez względu na to, jak się potoczą wybory – dodała.

Ekspertka zauważyła, że dzisiaj mamy system ukierunkowany na chorobę, tymczasem musimy zrobić wszystko, by był on zorientowany na zdrowie i to nie tylko w podstawowej opiece zdrowotnej, ale we wszystkich zasobach ochrony zdrowia. Taką pozytywną misję, jak podkreśliła, spełniają nie tylko wspomniane POZ-y, ale także np. szpitale, które z edukacją wkraczają w miejsca nietypowe, np. do galerii handlowych czy na bazarki. Tam lekarze zachęcają do udziału w programie profilaktycznym 40 plus.

Po pierwsze przeciwdziałać
Profilaktyka pojawiła się również w komentarzu Artura Białkowskiego.

– W sektorze prywatnym również stawiamy na profilaktykę. A pamiętajmy, że 95 proc. podmiotów w POZ ma status prywatnych – podkreślił.

– Profilaktyka? – zastanawiał się Krzysztof Kępiński.

– Jest dla nas bardzo ważna, ale gdy myślimy o dzieciach, przestrzegamy przecież kalendarza szczepień. Jednak już jako dorośli nie dbamy o siebie, także w kontekście szczepień – zauważył.

Empatia jak terapia
Potrzeby pacjentów to również relacje z lekarzami – empatia, jasny komunikat, zrozumienie. Małgorzata Gałązka-Sobotka przypomniała, że chory nie może czuć się petentem, klientem skazanym na monopolistę. W relacjach powinna panować równowaga, każdy z uczestników ma swoje obowiązki (pacjent też!). Problemy te kumulują się u Rzecznika Praw Pacjenta. Jednak Bartłomiej Chmielowiec mówił nie tylko o napływających skargach. Jako plus ocenił coraz większy udział pacjentów w gremiach decyzyjnych. Postulował, co było bardzo ciekawym wnioskiem, dofinansowanie tych najmniejszych ich organizacji działających w terenie.

Artur Białkowski i Wojciech Skorupa (jest skupiony na dorosłych pacjentach z mukowiscydozą) mówili o standardach i doświadczeniach z perspektywy pacjenta. – Zasada jest prosta. Traktuj innych tak, jak chciałbyś być sam traktowany – powiedział Wojciech Skorupa.

Ustawa refundacyjna – to się dzieje
Jeśli głos zabiera Krzysztof Kopeć, wiadomo, że będzie mowa między innymi o tak ważnej ustawie refundacyjnej.

– W ustawie refundacyjnej pojawiają się przepisy, że będziemy promować produkcję leków i substancji w Polsce – powiedział. Tłumaczył, że jeśli koncentrujemy się na słowie „wizja”, to bez próby wdrożenia jest ona iluzją. Trzeba mieć wizję, ale i chcieć ją wdrożyć. W kontekście ustawy refundacyjnej jesteśmy właśnie na takim etapie. Spadnie odpłatność na leki produkowane w Polsce – to jest ważne z punktu widzenia pacjenta.

Joanna Kmiecik-Grudzień, kontynuując temat bezpieczeństwa lekowego, podkreśliła, że w czasie pandemii jak w soczewce zogniskowały się problemy rynku farmaceutycznego – obserwowaliśmy m.in. niedobory leków związane z zachwianiem łańcucha dostaw.

A pieniądze? Było również o pieniądzach. Bo jak powiedział Jakub Gierczyński, budowanie nowej polityki zdrowotnej nie będzie możliwe, dopóki na ochronę zdrowia będziemy wydawać 5 proc. produktu krajowego brutto.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.