Ministerstwo Zdrowia

Wybrano szefa AOTMiT

Udostępnij:
Dr Roman Topór-Mądry po raz kolejny został szefem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – to już druga jego kadencja na stanowisku prezesa. Powołanie wręczył mu minister zdrowia Adam Niedzielski.
– Dr n. med. Roman Topór-Mądry został ponownie wybrany, w otwartym naborze, na prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – poinformowało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.O naborze
Przypomnijmy – nabór na stanowisko prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został ogłoszony 6 października przez ministra zdrowia. Do 18 października można było przystępować do konkursu.

Oprócz obecnego prezesa w konkursie wzięli udział:
– Krzysztof Łanda, lekarz, wiceminister zdrowia w latach 2015–2017,
– Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
– Barbara Więckowska, prof. SGH, autorka koncepcji map potrzeb zdrowotnych, współtwórczyni tzw. pakietu onkologicznego, współpracownica Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zainteresowania naukowe prezesa
Dr Topór-Mądry jest lekarzem, specjalistą w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się czynniki ryzyka chorób układu krążenia, choroby dementywne, cukrzyca, nowotwory piersi i jelita grubego, a także zastosowanie metod EBM/HTA oraz informatyki (e-zdrowie) w poprawie jakości i efektywności opieki zdrowotnej.

Po raz pierwszy prezesem agencji został 8 listopada 2017 r., a na stanowisko to powołał go ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Zanim objął funkcję prezesa AOTMiT, był zastępcą dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pełnił także funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego w woj. małopolskim.

Uczestniczył też w licznych projektach naukowych, pracował w zespołach doradczych, m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego.

Zadania agencji
Agencja Oceny Technologii Medycznych powstała w 2005 r., a dwa lata później wydała pierwsze rekomendacje. Do roku 2009 nie miała osobowości prawnej. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmieniła ona nazwę agencji i zakres jej działań. Obowiązująca obecnie nazwa to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Do zadań agencji należy m.in. opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie analiz weryfikacyjnych w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Prezes agencji wydaje także rekomendacje w zakresie zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.