Archiwum

Zmiany w projekcie ustawy o jakości – relacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego ►

Udostępnij:
Michał Modro – przedstawiciel organizacji pracodawców Business Centre Club – relacjonuje posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył. Wylicza zmiany, jakie wprowadzono do projektu ustawy o jakości.
Michał Modro, radca prawny i przedstawiciel organizacji pracodawców Business Centre Club, delegowany do Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia, w „Menedżerze Zdrowia” opisuje, o czym była mowa podczas posiedzenia, które odbyło się 22 listopada. Rozmawiano o dwóch sprawach – o projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz o Funduszu Medycznym.

O jakości
– Dyskusja na temat projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta była bardzo długa. Mówiliśmy między innymi o wprowadzonych sześciu ważnych zmianach do dokumentu – mówi Modro, wymieniając je.

Po pierwsze – poprawka w zakresie prowadzenia autoryzacji.

– Będzie ona prowadzona dla wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że nawet gdy podmiot nie uzyska autoryzacji w całości, nie jest wykluczone, że uzyska autoryzację na określone zakresy świadczeń. Uzyskanie autoryzacji będzie warunkiem zawarcia umowy z NFZ – wyjaśnia ekspert.

Po drugie – w autoryzacji wprowadzono możliwości odwołania się w przypadku negatywnego wyniku autoryzacji.

Po trzecie – akredytacja będzie wykonywana przez ministra zdrowia, natomiast przeglądy akredytacyjne wykona płatnik.

Po czwarte – w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi definicji zdarzenia medycznego nadal trwają dyskusje na ten temat, w celu wypracowania spójnej i jasnej definicji.

Po piąte – będą prowadzone, wspólnie z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prace nad wypracowaniem katalogu zdarzeń medycznych.

Po szóste – organem właściwym do rozpoznawania spraw zdarzeń medycznych będzie Rzecznik Prawa Pacjenta, który zachowa prawo regresu względem podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie.

O Funduszu Medycznym
Michał Modro podkreśla, że mówiono też „o Funduszu Medycznym, w ramach którego przewidziano przeznaczenie bardzo dużych pieniędzy na innowacyjne terapie lekowe, zwiększenie dostępności świadczeń pediatrycznych i środki na inwestycje dla podmiotów leczniczych”.

– Pierwsze konkursy inwestycyjne powinny odbyć się już w grudniu 2021 r. – zapowiada.Przeczytaj także: „Posiedzenie Zespołu Trójstronnego – o co zaapelowały organizacje pacjenckie i przedsiębiorcy?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.