iStock

Zmiany w przepisach

Udostępnij:
Szpitale, w których znajdują się szpitalne oddziały ratunkowe, zobowiązane są do stworzenia – przy SOR-ach – nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czas na dostosowanie się do nowego obowiązku jest do 30 czerwca. W związku z tymi wymogami Narodowy Fundusz Zdrowia w projekcie zarządzenia określa nowe zasady ustalania ryczałtu miesięcznego dla lecznic.
Płatnik publikuje projekt zarządzenia dotyczący ważnych zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

– Placówki posiadające w swojej strukturze organizacyjnej szpitalne oddziały ratunkowe zobowiązane są – w terminie do 30 czerwca 2023 r. – do posiadania miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W związku z powyższym niezbędne jest określenie zasad ustalania ryczałtu miesięcznego dla tych podmiotów – w początkowym okresie ich funkcjonowania. Jednocześnie, mając na uwadze to, że dotychczasowe przepisy nie regulowały kompleksowo przedmiotowego zagadnienia – nie we wszystkich oddziałach wojewódzkich były obszary, w których świadczenia są realizowane przez kilka podmiotów zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i w konsekwencji we wskazanych oddziałach nie było najniższej obowiązującej w województwie składowej ryczałtu za liczbę udzielonych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich, niezbędnej do ustalenia ryczałtu dla świadczeniodawcy rozpoczynającego udzielanie świadczeń – wprowadza się sposób ustalania wysokości ryczałtu. Zgodnie z nowymi przepisami początkowa wysokość ryczałtu określana jest przez dyrektora oddziału funduszu na podstawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, a dodatkowo, po upływie minimum trzech kolejnych miesięcy, licząc od pierwszego dnia realizacji umowy, dyrektor oddziału funduszu dokonuje weryfikacji stawek ryczałtu na podstawie uzyskanych w tym czasie danych sprawozdawczych w stosunku do wszystkich podmiotów realizujących te świadczenia na danym obszarze – czytamy w projekcie.

Udostępniamy dokument w całości.Projekt można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: sekretariat.dsm@nfz.gov.pl – do 12 maja.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.