Zmiany w przychodniach i szpitalach

Udostępnij:
Od lutego podmioty medyczne czekają nie tylko zmiany dotyczące przekazywania danych osób objętych opieką koordynowaną, lecz także kodów zawodów pedagoga i psychoterapeuty dzieci i młodzieży, katalogu stopni zaawansowania choroby nowotworowej oraz nowej grupy osób leczących się poza kolejnością.
Cztery zmiany
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Projekt ma wejść zacząć obowiązywać od 1 lutego, wprowadzając zmiany w czterech zakresach.

Opieka koordynowana
Nowością są przepisy umożliwiające przekazanie informacji o przyczynach współistniejących w przypadku udzielania porad osobom objętym opieką koordynowaną. Do tej pory lekarze POZ w przypadku porady przekazywali wyłącznie informacje dotyczące głównej przyczyny udzielonego świadczenia, bez podawania przyczyn współistniejących. Teraz ma się to zmienić.

– Niezbędne jest sprawozdawanie także przyczyn współistniejących, które pozwolą na ustalenie choroby przewlekłej, na którą cierpi pacjent, i na właściwą kwalifikację do rozliczenia – podkreślono.

Pedagodzy i psychiatrzy dzieci i młodzieży
Od początku lutego każdy świadczeniodawca, zarówno POZ, jak i szpital będzie musiał przekazać w postaci odpowiedniego kodu informację o zawodzie medycznym osoby, która udzieliła świadczenia, co pozwoli zweryfikować, czy pedagodzy i wykonujący zawód psychoterapeuty, spełniają wymogi określone w przepisach.

Zmiana stopni zaawansowania choroby nowotworowej
Nowe przepisy wprowadzają poszerzenie katalogu przypadków, w których przekazywana jest informacja o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej.

Informacja dotycząca zaawansowania choroby nowotworowej powinna być przekazywana po zakończeniu radykalnego leczenia, ale tylko w przypadku pierwotnego zabiegu chirurgicznego lub pierwotnej radioterapii lub radiochemioterapii, a nie – jak dotychczas – po każdym zabiegu.

Jednocześnie przepisy wprowadzają obowiązek przekazywania informacji o zaawansowaniu choroby nowotworowej w przypadku rozpoczęcia jej leczenia oraz stwierdzenia zmiany ustalonego wcześniej zaawansowania lub jej nawrotu, jeśli te zmiany nastąpiły po przeprowadzeniu radykalnego leczenia.

Pacjenci leczeni poza kolejnością
Przepisy wprowadzają nowy kod pozwalający na identyfikację nowej grupy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Dotyczy to tych pacjentów, którzy otrzymali świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych w szpitalu.

Lekarze będą zobowiązani do przekazania w formie kodu informacji o uprawnieniach dodatkowych, jakie przysługują pacjentowi, jeżeli skorzystał z nich przy uzyskaniu świadczenia.

Udostępniamy zarządzenie w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: e.wilkoszewska@mz.gov.pl – do 10 dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.