123RF

Zmiany w rejestrze endoprotezoplastyk

Udostępnij:

Zakres danych gromadzonych i przetwarzanych przez rejestr endoprotezoplastyk zostanie ograniczony – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego 15 kwietnia.

Aktualnie przepisy rozporządzenia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk nakładają obowiązek przetwarzania danych o produktach leczniczych stosowanych przed endoprotezoplastyką, w trakcie hospitalizacji i zalecanych po hospitalizacji, lecz nie wskazują, że dane mają dotyczyć produktów leczniczych stosowanych w bezpośrednim związku z planowaną, przeprowadzaną lub przeprowadzoną endoprotezoplastyką.

Wnioskodawcy twierdzą, że tak szeroki zakres danych przetwarzanych w rejestrze endoprotezoplastyk jest nieadekwatny do realizacji celów tego rejestru i wymaga ograniczenia.

Ograniczenie pozyskiwania danych wynika również z problemów interpretacyjnych.

Przepis, który jest podstawą do wymagania informacji o czynnikach ryzyka może być interpretowany w sposób pozwalający na objęcie nim przedoperacyjnych czynników ryzyka umożliwiających kalkulacje skali ryzyka według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji, których jednak żaden przepis nowelizowanego rozporządzenia nie precyzuje.

Informacje o czynnikach ryzyka innych niż przedoperacyjne nie są niezbędne, dlatego proponuje się ograniczenie zakresu gromadzonych danych do informacji o przedoperacyjnych czynnikach ryzyka.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać po upływie czternastu dni od ogłoszenia.

Udostępniamy projekt.Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: dep-dl@mz.gov.pl – do 30 dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Menedzer Zdrowia facebook


 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.