Czy intensywna terapia hipotensyjna ma związek z częstszym występowaniem hipotonii ortostatycznej?

Udostępnij:
Chociaż intensywna terapia hipotensyjna skutkuje zmniejszeniem częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych, to istnieją obawy, że może się wiązać ze zwiększeniem częstości występowania hipotonii ortostatycznej.
Cel badania
Celem metaanalizy była ocena związku między intensywną terapią hipotensyjną a występowaniem hipotonii ortostatycznej.

Opis badania


Definicja:
Hipotonia ortostatyczna to obniżenie ciśnienia tętniczego skurczowego ≥ 20 lub rozkurczowego ≥ 10 mmHg po zmianie pozycji ciała z siedzącej na stojącą.

Opis badań użytych w metaanalizie:
- 5 badań (główna analiza) – randomizacja w zakresie różnych celów terapeutycznych (leczenie intensywne vs mniej intensywne);
- 4 badania (dodatkowa analiza) – randomizacja w zakresie leczenia aktywnego i placebo.

Wyniki
 • W badaniach porównujących niższe i wyższe cele terapeutyczne intensywna terapia hipotensyjna była związana z mniejszą częstością występowania hipotonii ortostatycznej.
 • W łącznej analizie badań porównujących niższe i wyższe cele terapeutyczne oraz badań porównujących leczenie aktywne z placebo intensywna terapia hipotensyjna była związana z istotnie niższą częstością występowania hipotonii ortostatycznej.
 • Wykazano istotną interakcję między obecnością cukrzycy a występowaniem hipotonii ortostatycznej. U chorych z cukrzycą nie stwierdzono wpływu na ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej – w przeciwieństwie do chorych bez cukrzycy, u których intensywna terapia hipotensyjna wiązała się z istotnym zmniejszeniem częstości występowania hipotonii ortostatycznej.
 • Nie wykazano, aby wpływ intensywnej terapii hipotensyjnej na zmniejszenie częstości występowania hipotonii ortostatycznej zależał od wieku (≤ 75. r.ż. / > 75. r.ż.), płci, wysokości ciśnienia tętniczego przed włączeniem do badania, przebytego udaru mózgu, obecności przewlekłej choroby nerek, obecności otyłości i choroby układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie.Wnioski
Intensywna terapia hipotensyjna zmniejsza ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej.

Piśmiennictwo:
Juraschek SP, Hu J-R, Cluett JL i wsp. Effects of intensive blood pressure treatment on orthostatic hypotension: a systematic review and individual participant-based meta-analysis. Ann Intern Med 2021; 174(1): 58–68.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.