Leczenie statynami a dolegliwości mięśniowe

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Materiał partnera, „Pod Ciśnieniem” 2/2021. Opieka merytoryczna: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
Czy dolegliwości mięśniowe utrzymują się, gdy chory otrzyma placebo?
Cel badania
Celem badania była ocena wpływu stosowania statyny na występowanie dolegliwości mięśniowych u chorych, którzy wcześniej zgłaszali dolegliwości mięśniowe związane z przyjmowaniem statyn.

Opis badania
200 chorych uczestniczących w badaniu:
- którzy w ciągu ostatnich trzech lat przestali stosować statyny z powodu dolegliwości mięśniowych (75,5 proc. badanej grupy);
- którzy obecnie stosują statyny, ale rozważają zaprzestanie terapii z powodu dolegliwości mięśniowych (24,5 proc. badanej grupy).

Badanie przeprowadzano w czasie praktyk lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii.

Oceniane leczenie:
- atorwastatyna w dawce 20 mg
- placebo


Układ badania
Była to seria badań typu n-of-1.
Każdy chory był losowo przydzielany do 6 kolejnych 2-miesięcznych okresów, w których stosował lek lub placebo (podwójnie zaślepione badanie).Ocena dolegliwości mięśniowych
Na zakończenie każdego z 6 okresów leczenia chorzy oceniali nasilenie dolegliwości mięśniowych za pomocą analogowej skali wizualnej (0–10).


Główne wyniki
Spośród 200 chorych włączonych do badania 151 osób ukończyło przynajmniej 1 okres leczenia. Średnie natężenie dolegliwości mięśniowych było niższe w trakcie leczenia atorwastatyną niż w trakcie stosowania placebo (rycina 1).
Nie stwierdzono istotnej różnicy w nasileniu dolegliwości mięśniowych pomiędzy okresami stosowania atorwastatyny i placebo (rycina 2).Wybrane dodatkowe wyniki
Nie stwierdzono wpływu stosowania atorwastatyny na występowanie dolegliwości mięśniowych ogółem i na występowanie dolegliwości mięśniowych, których nie można wiązać z innymi przyczynami (rycina 3).

Nie stwierdzono wpływu stosowania atorwastatyny na: ogólną aktywność, nastrój, możliwość chodzenia, normalną pracę, relacje z innymi osobami, sen i zadowolenie z życia.

Spośród uczestników, z którymi omówiono wyniki badania, 88 proc. uznało badanie za przydatne, a 66 proc. stwierdziło, że podjęło decyzję o kontynuacji leczenia statyną lub zamierza podjąć taką decyzję.

Spośród 17 (15 proc.) uczestników, których dolegliwości mięśniowe podczas leczenia statynami były co najmniej o jeden punkt wyższe w trakcie leczenia atorwastatyną niż w trakcie stosowania placebo i którzy zostali o tym poinformowani, 9 (53 proc.) uznało, że będzie stosować statynę.


Wnioski
Nie stwierdzono wpływu stosowania atorwastatyny w dawce 20 mg w porównaniu z placebo na nasilenie dolegliwości mięśniowych u chorych, którzy wcześniej zgłaszali dolegliwości mięśniowe związane z przyjmowaniem statyn. Większość chorych po otrzymaniu wyników zgłaszała chęć kontynuacji leczenia statyną.


Piśmiennictwo:
Herrett E, Williamson E, Brack K i wsp. Statin treatment and muscle symptoms: series of randomised, placebo controlled n-of-1 trials. BMJ 2021; 372: n135
Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.