Leczenie statynami a dolegliwości mięśniowe

Udostępnij:
Czy dolegliwości mięśniowe utrzymują się, gdy chory otrzyma placebo?
Cel badania
Celem badania była ocena wpływu stosowania statyny na występowanie dolegliwości mięśniowych u chorych, którzy wcześniej zgłaszali dolegliwości mięśniowe związane z przyjmowaniem statyn.

Opis badania
200 chorych uczestniczących w badaniu:
- którzy w ciągu ostatnich trzech lat przestali stosować statyny z powodu dolegliwości mięśniowych (75,5 proc. badanej grupy);
- którzy obecnie stosują statyny, ale rozważają zaprzestanie terapii z powodu dolegliwości mięśniowych (24,5 proc. badanej grupy).

Badanie przeprowadzano w czasie praktyk lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii.

Oceniane leczenie:
- atorwastatyna w dawce 20 mg
- placebo


Układ badania
Była to seria badań typu n-of-1.
Każdy chory był losowo przydzielany do 6 kolejnych 2-miesięcznych okresów, w których stosował lek lub placebo (podwójnie zaślepione badanie).Ocena dolegliwości mięśniowych
Na zakończenie każdego z 6 okresów leczenia chorzy oceniali nasilenie dolegliwości mięśniowych za pomocą analogowej skali wizualnej (0–10).


Główne wyniki
Spośród 200 chorych włączonych do badania 151 osób ukończyło przynajmniej 1 okres leczenia. Średnie natężenie dolegliwości mięśniowych było niższe w trakcie leczenia atorwastatyną niż w trakcie stosowania placebo (rycina 1).
Nie stwierdzono istotnej różnicy w nasileniu dolegliwości mięśniowych pomiędzy okresami stosowania atorwastatyny i placebo (rycina 2).Wybrane dodatkowe wyniki
Nie stwierdzono wpływu stosowania atorwastatyny na występowanie dolegliwości mięśniowych ogółem i na występowanie dolegliwości mięśniowych, których nie można wiązać z innymi przyczynami (rycina 3).

Nie stwierdzono wpływu stosowania atorwastatyny na: ogólną aktywność, nastrój, możliwość chodzenia, normalną pracę, relacje z innymi osobami, sen i zadowolenie z życia.

Spośród uczestników, z którymi omówiono wyniki badania, 88 proc. uznało badanie za przydatne, a 66 proc. stwierdziło, że podjęło decyzję o kontynuacji leczenia statyną lub zamierza podjąć taką decyzję.

Spośród 17 (15 proc.) uczestników, których dolegliwości mięśniowe podczas leczenia statynami były co najmniej o jeden punkt wyższe w trakcie leczenia atorwastatyną niż w trakcie stosowania placebo i którzy zostali o tym poinformowani, 9 (53 proc.) uznało, że będzie stosować statynę.


Wnioski
Nie stwierdzono wpływu stosowania atorwastatyny w dawce 20 mg w porównaniu z placebo na nasilenie dolegliwości mięśniowych u chorych, którzy wcześniej zgłaszali dolegliwości mięśniowe związane z przyjmowaniem statyn. Większość chorych po otrzymaniu wyników zgłaszała chęć kontynuacji leczenia statyną.


Piśmiennictwo:
Herrett E, Williamson E, Brack K i wsp. Statin treatment and muscle symptoms: series of randomised, placebo controlled n-of-1 trials. BMJ 2021; 372: n135
Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.