Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy korzyści z obniżania ciśnienia tętniczego zależą od wieku?

Źródło: materiał partnera; "Pod ciśnieniem" 1/2021
Redaktor: Mariusz Radzio |Data: 14.06.2021
 
 
Cel badania: w zaleceniach dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym różnicuje się wartości docelowe ciśnienia tętniczego w zależności od wieku. Istotne wydaje się zatem określenie, czy korzyści z leczenia nadciśnienia tętniczego mają związek z wiekiem.
Opis badania


Opis metaanalizy
Przeanalizowano badania, w których oceniono korzyści z intensywnej terapii nadciśnienia tętniczego mającej na celu uzyskanie wartości skurczowego ciśnienia tętniczego w zakresie 120–140 mmHg. W metaanalizie wzięto pod uwagę wyniki 16 badań.

Wyniki
 • Obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego do wartości 120–140 mmHg w porównaniu z mniej rygorystyczną kontrolą ciśnienia tętniczego było związane z istotnym zmniejszeniem częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych (−16%) i udaru mózgu (−17%).
 • Analizowano badania, którymi selektywnie objęto chorych w wieku podeszłym (granice wieku: 65, 70, 71 i 75 lat), oraz wszystkie pozostałe badania. Bardziej wyrażone zmniejszenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych zaobserwowano w badaniach, którymi selektywnie objęto chorych w wieku podeszłym.
 • Wykazano, że względne zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych rosło, a liczba chorych, których należy leczyć, aby zapobiec jednemu zdarzeniu, malała wraz z wiekiem.
Wnioski
Wyniki metaanalizy wskazują, że chorzy w wieku podeszłym osiągają większe korzyści z obniżenia ciśnienia tętniczego do wartości 120–140 mmHg niż młodsi pacjenci.
Piśmiennictwo:
Roush GC, Zubair A, Singh K i wsp. Does the benefit from treating to lower blood pressure targets vary with age? A systematic review and meta-analysis. J Hypertens 2019; 37(8): 1558–1566.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.