Leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią preparatem złożonym z atorwastatyny, peryndoprylu i amlodypiny – wyniki badania CORAL

Udostępnij:
W poprzednich badaniach wykazano, że wzrost wartości ciśnienia tętniczego o kwintyl jest związany z trzykrotnym wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego. U większości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym współwystępuje hipercholesterolemia. Dowiedziono, że gdy współistnieją te dwa czynniki ryzyka, ryzyko sercowo-naczyniowe może wzrosnąć ponad dziesięciokrotnie, co oznacza, że rośnie wykładniczo.
Dlatego bardzo istotna jest jednoczasowa interwencja w zakresie obu wymienionych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego – dzięki niej to ryzyko ulega zmniejszeniu.

Cel badania
Celem badania była ocena skuteczności obniżania ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i jego frakcji oraz trójglicerydów za pomocą preparatów złożonych opartych na różnych kombinacjach dawek atorwastatyny, peryndoprylu i amlodypiny.
24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
Po 3 miesiącach średnie wartości ciśnienia tętniczego z okresu doby obniżyły się ze 146,0 ±14,5 / 82,5 ±12,1 do 132,1 ±13,2 / 75,6 ±9,9 mmHg (p <0,0001). Średnie wartości ciśnienia tętniczego z okresu dnia oraz z okresu nocy obniżyły się istotnie statystycznie w porównaniu z wartościami między 1. a 3. wizytą (rycina 2).Wpływ na obniżenie stężenia cholesterolu
Stężenie:
 • cholesterolu całkowitego uległo obniżeniu z 6,18 ±1,15 do 5,16 ±0,88 mmol/l,
 • cholesterolu LDL – z 3,41 ±1,01 do 2,80 ±0,82 mmol/l,
 • a trójglicerydów – z 2,26 ±1,17 do 1,82 ±0,83 mmol/l

(p <0,0001 dla wszystkich trzech zmiennych) (rycina 3)Dawki preparatu złożonego
Dawki preparatu złożonego opartego na atorwastatynie, peryndoprylu i amlodypinie stosowane w czasie badania przedstawia rycina 4.Wnioski
Leczenie preparatem złożonym opartym na atorwastatynie, peryndoprylu i amlodypinie może przybliżyć nas do stworzenia optymalnej terapii dla osób z nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią. Oczekiwana poprawa stosowania się pacjenta do zaleceń (adherence) – dzięki przyjmowaniu przez chorego preparatu złożonego oraz uproszczeniu terapii – może skutkować wzrostem odsetka osób, które osiągną kontrolę ciśnienia tętniczego i cholesterolu LDL, a także obniżeniem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u tych pacjentów.

Piśmiennictwo:
Simon A, Dézsi CA. Treatment of hypertensive and hypercholesterolaemic patients with the triple fixed combination of atorvastatin, perindopril and amlodipine: The results of the CORAL Study. Adv Ther 2019; 36(8): 2010–2020.


Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.