123RF

Nadciśnienie chorobą trudną do odpowiedniego kontrolowania

Udostępnij:
Nadciśnienie tętnicze często nie jest odczuwane, w przeciwieństwie do skutków jego nieleczenia, które bywają dewastujące. O tym, jak ważna jest kontrola ciśnienia tętniczego oraz jak trudno ją uzyskać – mimo ery wszędobylskich smartfonów – przekonują badania z „JAMA Cardiology” oraz „JAMA Internal Medicine”.
Randomizowane badanie SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) wykazało, że intensywna kontrola ciśnienia krwi zmniejszyła zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Tym razem autorzy podjęli się oceny odległych skutków po mniej więcej 4,5 roku od zakończenia badania. Gwoli przypomnienia, 9361 pacjentów przydzielono losowo (w stosunku 1:1) do dwóch grup – w pierwszej docelowe SBP wynosiło poniżej 120 mmHg, w drugiej 140 mmHg.

Po medianie obserwacji 3,3 roku intensywne leczenie zredukowało śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych (o 34 proc.), jak i śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny (o 17 proc.). Dalsze dane okazały się niepokojące z dwóch względów – po pierwsze przy medianie całkowitego okresu obserwacji wynoszącej 8,8 roku nie było już dowodów na korzyści w odniesieniu do śmiertelności, po drugie – wśród osób z grupy kontrolnej średnie SBP wzrosło z 132,8 mmHg po 5 latach do 140,4 mmHg po 10 latach od randomizacji.

Powyższe wyniki podkreślają konieczność odpowiedniej kontroli choroby, a za jeden ze sposobów uznano aplikację na smartfona. W randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem 2101 pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem przydzielono losowo do standardowego postępowania lub do korzystania z aplikacji przypominającej o pomiarach. Po 6 miesiącach średnia zmiana skurczowego ciśnienia krwi wyniosła odpowiednio –10,8 mmHg oraz –10,6 mmHg – brak istotnego efektu.

Co z tego wynika? Trudno przestrzegać zaleceń, trudno kontrolować chorobę, która na co dzień może nie dawać objawów. Może łatwiej byłoby już od szkolnych lat w zdecydowanie większym stopniu edukować zdrowotnie? W kraju, w którym plany na przyszłość obejmują okresy kadencyjne, trudno będzie jednak o taką zmianę.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.