Nadciśnienie tętnicze i niestosowanie się do zaleceń u młodych chorych a ryzyko sercowo-naczyniowe w 10-letniej obserwacji

Udostępnij:
Cel badania: czy u młodych chorych na nadciśnienie tętnicze niestosowanie się do zaleceń przekłada się na wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego?
Opis badaniaMetoda oceny stosowania się do zaleceń
Stopień stosowania się do zaleceń był definiowany jako odsetek dni, w których uczestnicy przyjmowali lek w trakcie pierwszego roku terapii:


Punkty końcowe
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • niewydolność serca,
 • zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych.


Wyniki
Stwierdzono istotnie częstsze występowanie ocenianych łącznie zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupie niestosującej się do zaleceń w porównaniu z grupą stosującą się do zaleceń. Wykazano również istotnie częstsze występowanie poszczególnych zdarzeń sercowo-naczyniowych ocenianych osobno.Wnioski
Tylko niespełna 37 proc. osób w młodym wieku chorych na nadciśnienie tętnicze stosuje się do zaleceń dotyczących leczenia hipotensyjnego.

Niestosowanie się do zaleceń jest związane ze wzrostem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych jeszcze przed 55. rokiem życia.

Piśmiennictwo:
Lee H, Yano Y, Cho SMJ i wsp. Adherence to antihypertensive medication and incident cardiovascular events in young adults with hypertension. Hypertens 2021; 77(4): 1341–1349


Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.

Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.