Ryzyko ponownego zdarzenia sercowo-naczyniowego u chorych niestosujących statyny lub przyjmujących statynę w zbyt małej dawce

Udostępnij:
Nieprzyjmowanie statyny, stosowanie małej dawki statyny lub nieoptymalne obniżenie stężenia cholesterolu LDL są związane z wyższym ryzykiem wystąpienia ponownego zdarzenia sercowo-naczyniowego.
OPIS BADANIANIESTOSOWANIE STATYNY PO PRZEBYTYM ZDARZENIU SERCOWO-NACZYNIOWYM


Czynniki ryzyka ponownych zdarzeń sercowo-naczyniowych w analizie wieloczynnikowej (pokazano tylko czynniki istotne statystycznie w co najmniej jednym modelu)WNIOSKI
Ponowne zdarzenia sercowo-naczyniowe występują stosunkowo często. Nieprzyjmowanie statyny, stosowanie małej dawki statyny lub nieoptymalne obniżenie stężenia cholesterolu LDL są związane z wyższym ryzykiem wystąpienia ponownego zdarzenia sercowo-naczyniowego.

Piśmiennictwo:
Lassenius MI, Toppila I, Bergius S i wsp. Cardiovascular event rates increase after each recurrence and associate with poor statin adherence. Eur J Prev Cardiol 2020: 2047487320904334.


Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.