Wyślij
Udostępnij:
 
 

Stan przednadciśnieniowy, nadciśnienie tętnicze i jego kontrola a zaburzenia funkcji poznawczych – czy istnieje związek?

Źródło: materiał partnera, „Pod ciśnieniem” 1/2021
Redaktor: Mariusz Radzio |Data: 25.06.2021
 
 
Celem badania była ocena, czy nadciśnienie tętnicze, stan przednadciśnieniowy, wiek i moment rozpoznania choroby, a także nieprawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego są związane z pogorszeniem funkcji poznawczych.
Opis badania


Wyniki
 • Osoby, u których nadciśnienie tętnicze rozwinęło się w starszym wieku (≥ 55. roku życia), uzyskiwały lepsze wyniki testów oceniających funkcje poznawcze i pamięć.
 • Wczesny rozwój nadciśnienia tętniczego (< 55. roku życia) skutkował zaś gorszymi wynikami testów oceniających funkcje poznawcze oraz pamięć.
 • U leczonych pacjentów wartość ciśnienia tętniczego na początku badania korelowała z pogorszeniem wyników testów oceniających zarówno funkcje poznawcze, jak i pamięć.
 • W tej stosunkowo młodej kohorcie pacjentów niezależnymi czynnikami predykcyjnymi pogorszenia funkcji poznawczych były nadciśnienie tętnicze, stan przednadciśnieniowy i brak dobrej kontroli.Wnioski
W zaprezentowanym badaniu wykazano, że nadciśnienie tętnicze i stan przednadciśnieniowy są związane z szybszym pogorszeniem funkcji poznawczych u osób w średnim i starszym wieku. Ponadto szybkość pogorszenia funkcji poznawczych była niezależna od tego, ile czasu dana osoba choruje na nadciśnienie tętnicze. Co więcej, wydaje się, że dobra kontrola nadciśnienia tętniczego zmniejsza tempo osłabiania się funkcji poznawczych. Podsumowując, szybkie rozpoznanie nadciśnienia tętniczego oraz dobra kontrola wartości ciśnienia tętniczego zapobiegają pogorszeniu funkcji poznawczych u chorych na nadciśnienie tętnicze.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.