Stan przednadciśnieniowy, nadciśnienie tętnicze i jego kontrola a zaburzenia funkcji poznawczych – czy istnieje związek?

Udostępnij:
Celem badania była ocena, czy nadciśnienie tętnicze, stan przednadciśnieniowy, wiek i moment rozpoznania choroby, a także nieprawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego są związane z pogorszeniem funkcji poznawczych.
Opis badania


Wyniki
 • Osoby, u których nadciśnienie tętnicze rozwinęło się w starszym wieku (≥ 55. roku życia), uzyskiwały lepsze wyniki testów oceniających funkcje poznawcze i pamięć.
 • Wczesny rozwój nadciśnienia tętniczego (< 55. roku życia) skutkował zaś gorszymi wynikami testów oceniających funkcje poznawcze oraz pamięć.
 • U leczonych pacjentów wartość ciśnienia tętniczego na początku badania korelowała z pogorszeniem wyników testów oceniających zarówno funkcje poznawcze, jak i pamięć.
 • W tej stosunkowo młodej kohorcie pacjentów niezależnymi czynnikami predykcyjnymi pogorszenia funkcji poznawczych były nadciśnienie tętnicze, stan przednadciśnieniowy i brak dobrej kontroli.Wnioski
W zaprezentowanym badaniu wykazano, że nadciśnienie tętnicze i stan przednadciśnieniowy są związane z szybszym pogorszeniem funkcji poznawczych u osób w średnim i starszym wieku. Ponadto szybkość pogorszenia funkcji poznawczych była niezależna od tego, ile czasu dana osoba choruje na nadciśnienie tętnicze. Co więcej, wydaje się, że dobra kontrola nadciśnienia tętniczego zmniejsza tempo osłabiania się funkcji poznawczych. Podsumowując, szybkie rozpoznanie nadciśnienia tętniczego oraz dobra kontrola wartości ciśnienia tętniczego zapobiegają pogorszeniu funkcji poznawczych u chorych na nadciśnienie tętnicze.

Piśmiennictwo:
de Menezes ST, Giatti L, Brant LCC i wsp. Hypertension, prehypertension, and hypertension control: association with decline in cognitive performance in the ELSA-Brasil cohort. Hypertens 2021; 77(2): 672–681.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o.
Opublikowano za zgodą Wydawcy.
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  prof. dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.