Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

„Audyt leczenia raka piersi 2010–2020. Warunki dalszego postępu”

Źródło: PARS
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 15.01.2021
 
 
Dziesięciu ekspertów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji raka piersi, zaproszonych do udziału w projekcie „Audyt leczenia raka piersi 2010-2020. Warunki dalszego postępu” zostało poproszonych o podsumowanie tego, co postrzegają jako sukces w swojej dziedzinie w ostatniej dekadzie oraz o sformułowanie najpilniejszych zaleceń na przyszłość.
Postęp ostatniej dekady nie wystarcza. Szybkie wprowadzenie powszechnych Breast Units, sformułowane i przestrzegane standardy postępowania oraz promujące jakość zasady finansowania – to podstawowe warunki poprawy wyników leczenia raka piersi w Polsce do poziomu europejskiego.

Diagnostyka i leczenie raka piersi w Polsce w czasie ostatnich 10 lat zanotowały niezaprzeczalny postęp. Nie wystarcza on jednak do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników leczenia. Niepokoi różnica w wynikach przeżycia 5-letniego chorych na raka piersi kobiet między Polską a średnimi wartościami europejskimi (o ok. 10 punktów procentowych), napawa obawą obserwowany od kilku lat wzrost wskaźników śmiertelności z powodu raka piersi w naszym kraju.

Dr hab. Joanna Didkowska – epidemiolog i specjalista ds. profilaktyki, prof. dr hab. Jacek Fijuth – radioterapeuta, prof. dr hab. Elżbieta Łuczyńska – specjalistka diagnostyki obrazowej, prof. dr hab. Rafał Matkowski – chirurg, dr n. med. Wojciech Olszewski – patomorfolog, prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski – onkolog kliniczny, dr hab. Elżbieta Senkus – Konefka – onkolog kliniczny, dr n. med. Andrzej Tysarowski – specjalista diagnostyki genetycznej i molekularnej, dr n. fiz. Hanna Tchórzewska, prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko i prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz – psychoonkolożki, w kluczowych kwestiach są zgodni. Najważniejsze ich zdaniem warunki poprawy wyników leczenia raka piersi w Polsce to:

1. Efektywne, szybkie i powszechne wdrożenie modelu wyspecjalizowanej, kompleksowej opieki nad chorą z rakiem piersi, tzw. Breast Unit poprzez udoskonalenie - zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami światowymi i wykonalnością w polskich warunkach, istniejącego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 maja 2019 r. dotyczącego Kompleksowej Opieki Onkologicznej nad Pacjentem z Nowotworem Piersi (KON-PIERŚ). Tylko w ten sposób liczba Breast Units ma szansę wzrosnąć z obecnych zaledwie 11 do pożądanych w pierwszym etapie 40-u i docelowych ok 70-u.

2. Konieczności opracowania i przestrzegania oficjalnych zaleceń i standardów w tych obszarach postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku piersi, gdzie jeszcze ich nie ma (np. w diagnostyce patomorfologicznej, w diagnostyce obrazowej, we wsparciu psychologicznym).

3. Konieczności zmiany reguł finansowania i kontraktowania świadczeń przez NFZ w sposób promujący cały proces, a nie pojedyncze świadczenie oraz wpływający na ich wyższą jakość (np. uzależnienie finansowania od spełniania zdefiniowanych warunków jakości, zmiana wyceny świadczeń w sposób promujący świadczenia wyższej o innowacyjności, etc).

„Audyt leczenia raka piersi 2010-2020. Warunki dalszego postępu. Rozmowy na 10-lecie PARS.” to jubileuszowe wydawnictwo Stowarzyszenia Polskie Amazonki - Ruch Społeczny, zapis rozmów z dziesięcioma wybitnymi ekspertami każdej z dziedzin tworzących ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną, po której kroczy kobieta chora na raka piersi. PARS oczami ekspertów przygląda się osiągnięciom ostatniej dekady w opiece nad chorą z rakiem piersi oraz stara się zdefiniować rekomendacje jej poprawy. „Audyt” powstał z myślą o głosie PARS-u w dialogu z twórcami i osobami zarządzającymi systemem opieki onkologicznej w Polsce.

Pełna treść „Audyt leczenia raka piersi 2010-2020. Warunki dalszego postępu. Rozmowy na 10-lecie PARS."
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.