Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

„SPRAWDZAM. BADAM. Twoja krew, Twoje życie!”

Udostępnij:
Z okazji Światowego Miesiąca Świadomości Nowotworów Krwi Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zaplanowała cztery tygodnie intensywnych działań edukacyjnych. Kampania wystartuje na początku września.
Mimo ciągłych starań wielu środowisk poziom zgłaszalności Polaków na badania profilaktyczne niezmiennie utrzymuje się na niskim poziomie. Co najważniejsze, edukacja rzadko dociera do grup wysokiego ryzyka. Stąd nieustanne starania organizacji pacjentów, w tym akcje edukacyjne, w celu poprawy świadomości prozdrowotnej.

W odpowiedzi na te wyzwania Fundacja PKPO we wrześniu 2022 r. zainicjowała kampanię „SPRAWDZAM. BADAM. Po zdrowie z głową!”. Dotyczyła ona nowotworów głowy i szyi. W ramach kampanii powstały nagrania wideo z ekspertami z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi z Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz pacjentem. Kampanii towarzyszyły infografiki i artykuły w „Głosie Pacjenta Onkologicznego” i na portalu glospacjenta.pl. Tegoroczna, druga edycja kampanii, zatytułowana „SPRAWDZAM. BADAM. Twoja krew, Twoje życie!” będzie poświęcona hematoonkologii.

Kampanię zainauguruje konferencja prasowa, która zostanie zorganizowana w formule online w pierwszy poniedziałek września. Będzie ona okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w polskiej hematologii. Organizatorzy liczą również na dyskusję, która pozwoli na wyznaczenie przez zaproszonych gości kolejnych kroków, jakie powinny zostać podjęte dla dalszego rozwoju tej dziedziny i poprawy opieki nad pacjentami hematoonkologicznymi.

Wydane zostaną cztery „hematościągi” stanowiące przystępne źródło wiedzy na temat konkretnych chorób hematoonkologicznych, przebiegu diagnostyki, leczenia, objaśnienia trudnych pojęć i przedstawienia możliwości uzyskania wsparcia przez chorych. „Hematościągi” to kompendium wiedzy na temat białaczek, chłoniaków, szpiczaka oraz zespołów mieloproliferacyjnych oraz zespołów mielodysplastycznych. Do tej pory Fundacja PKPO opracowała podobne poradniki dla pacjentów z rakiem płuca, rakiem wątrobowokomórkowym oraz rakiem pęcherza.

Punktem wyjścia dla edukacji młodych dorosłych będzie przekucie popularnej zasady „4Z” na edukację przeciwnowotworową. Cztery zasady (1. Zapisz się do lekarza; 2. Zakuj się – morfologia; 3. Zdiagnozuj się; 4. Zaopiekuj się) promowane będą w humorystyczny sposób.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.