Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

15 mln euro na badania profilaktyczne w woj. świętokrzyskim

Udostępnij:

Dzięki projektowi realizowanemu z funduszy Unii Europejskiej będzie możliwe wykonanie badań profilaktycznych, między innymi badań molekularnych, 50 tys. pracowników z województwa świętokrzyskiego. Cel to wykrycie w tej populacji chorób cywilizacyjnych, w tym onkologicznych.

  • Program zakładający badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie obejmie 50 tys. pracowników województwa świętokrzyskiego  
  • W pierwszym etapie pracownicy, otrzymają szeroki panel badań laboratoryjnych i diagnostycznych krwi, obejmujący 14 pozycji  
  • Osoby, u których stwierdzone zostaną problemy zdrowotne, będą mogły skorzystać z kolejnych pakietów badań – kardiologicznych, pulmonologicznych czy onkologicznych, a także ze wsparcia w poradni rehabilitacyjnej

Zdrowie za unijne pieniądze

Program, który od lipca będzie realizować Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, zakłada kompleksową profilaktykę zdrowotną pracowników w woj. świętokrzyskim.

– To nasza odpowiedź na zmiany demograficzne na regionalnym rynku pracy. Krótko mówiąc: świętokrzyscy pracownicy są coraz starsi, a tym samym potrzebują coraz lepszego wsparcia zdrowotnego, żeby mogli jak najdłużej cieszyć się nie tylko aktywnością zawodową, ale po prostu zdrowym i spełnionym życiem – podkreśliła wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Renata Janik.

Jak poinformowała Anna Mikołajczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, program ma zapewnić kompleksową profilaktykę zdrowotną dla pracowników. Najpierw pracownicy, którzy zgłoszą się do programu, otrzymają szeroki panel badań laboratoryjnych i diagnostycznych krwi, obejmujący 14 pozycji m.in. morfologię, aminotransferazę, lipidogram. Będą także wypełniać stosowne ankiety, które – razem z wynikami krwi – mają określić, czy dany pacjent zostanie zakwalifikowany do pogłębionej diagnostyki molekularnej (genetycznej).

Osoby, u których stwierdzone zostaną problemy zdrowotne, będą mogły skorzystać z kolejnych pakietów badań –  kardiologicznych, pulmonologicznych czy onkologicznych, a także ze wsparcia w poradni rehabilitacyjnej.

Diagnostyka molekularna

Za wykonanie badań molekularnych będzie odpowiadać Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Diagnostyka molekularna pozwoli wykryć np. choroby genetyczne czy predyspozycje do zapadania na m.in. nowotwory i cukrzyce.

– Warte podkreślenia jest to, że w wypadku tego programu mówimy o interwencyjnej epidemiologii molekularnej. Poddajemy pacjentów badaniom w celu wykrycia predyspozycji chorób cywilizacyjnych i onkologicznych. To działania, które odpowiadają najnowszym wymaganiom w zakresie czynnej profilaktyki – zaznaczył dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź.

Na każdym etapie badań pacjenci będą mieli zapewnione wsparcie konsultanta, który ma koordynować proces leczenia, umawiania na wizyty itp. Po zakończeniu badań laboratoryjnych pacjent dostanie raport, który będzie dostępny również dla lekarzy POZ.

Do programu będą się kwalifikować pracownicy w wieku powyżej 45 lat z obszaru całego województwa świętokrzyskiego. Natomiast – jak zaznaczyła wicemarszałek Janik – trwają negocjacje z Komisją Europejską, aby program był dostępny dla szerszej grupy osób. Niewykluczone, że próg wiekowy zostanie obniżony do 40 lat.

Docelowo programem ma zostać objętych 50 tys. osób. Natomiast koordynatorzy projektu szacują, że do celowanych badań molekularnych zostanie skierowanych około 10 proc. osób z przebadanej populacji.
 
Dodatkowo w ramach projektu Świętokrzyskie Centrum Onkologii kupi „prostatobus”, czyli mieszczące się w busie  mobilne laboratorium do przeprowadzania badania USG prostaty u mężczyzn.

Projekt realizowany będzie w ramach funduszy unijnych i potrwa do połowy 2029 roku. Na jego realizację przewidziano 15 mln euro.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.