Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

AI pomoże wcześniej wykryć nowotwór trzustki

Udostępnij:
W ramach unijnego projektu PANCAIM powstał innowacyjny algorytm sztucznej inteligencji – narzędzie do walki z rakiem trzustki umożliwiające wykrywanie mniejszych guzów, które zwykle pozostają niezauważone podczas analizy zdjęć tomografii komputerowej.
Finansowany przez Unię Europejską projekt PANCAIM (Pancreatic cancer AI for genomics and personalized Medicine) może poprawić opiekę nad pacjentami cierpiącymi na gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDAC). Ta wysoce agresywna i śmiertelna postać raka trzustki stanowi ponad 90 proc. przypadków tego nowotworu złośliwego. Od momentu uruchomienia projektu PANCAIM w 2021 roku jego zespół pracuje nad algorytmem sztucznej inteligencji (AI), który ma pomóc lekarzom w rozpoznawaniu raka we wcześniejszym stadium i planowaniu spersonalizowanych schematów leczenia dopasowanych do poszczególnych pacjentów.

Jeżeli obecny trend się utrzyma, do 2030 roku rak trzustki może stać się drugą najczęstszą przyczyną zgonów w wyniku nowotworów złośliwych. Mimo że występuje rzadziej niż wiele innych nowotworów, jego niski wskaźnik przeżywalności (głównie z powodu późnego rozpoznania i leczenia) czyni go jednym z czterech najbardziej śmiertelnych typów nowotworów zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

Uczestnicy projektu PANCAIM mają nadzieję, że ich rozwiązanie przyczyni się do zmiany tych tragicznych statystyk. Bazuje ono na trzech filarach spersonalizowanej medycyny przyszłości: danych radiologicznych i patologicznych połączonych z informacjami genomicznymi. W komunikacie prasowym zaznaczono, że to pierwszy projekt, którego celem jest wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do optymalizacji i integracji danych genomicznych, fenomicznych obejmujących analizę obrazów i integrację danych biologicznych oraz parametrów klinicznych raka trzustki.

Projekt opiera się na czterech głównych koncepcjach wykorzystania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, do których należą doświadczenie i wiedza kliniczna, duże ilości starannie udokumentowanych danych rzeczywistych, twórcy algorytmów sztucznej inteligencji, a także dostawcy technologii i sprzętu medycznego. Celem jest wprowadzenie technologii AI do sektora opieki zdrowotnej. Należąca do konsorcjum projektu szwedzka firma Collective Minds Radiology stworzyła repozytorium w chmurze PANCAIM, które gromadzi i przechowuje szeroki zakres danych obrazowych, genomicznych i klinicznych dotyczących PDAC. Sześciu partnerów klinicznych zapewnia prawie 6000 zestawów danych pacjentów, a kolejnych trzech członków konsorcjum oferuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej na potrzeby wszystkich stosowanych metod leczenia.

Kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia zakładanych celów był drugi rok realizacji projektu. Zespołowi projektu PANCAIM udało się opracować pierwszy jednomodalny algorytm AI zdolny do wykrywania na obrazach tomografii komputerowej także małych guzów, które nawet dla doświadczonych radiologów są trudne do zauważenia. Został on następnie wdrożony za wyłącznym pośrednictwem platformy chmurowej należącej do niemieckiego partnera konsorcjum, firmy Siemens Healthineers.

W maju 2023 roku algorytm ten został wykorzystany do zdiagnozowania rzeczywistego przypadku raka trzustki w Instytucie Karolinska, szwedzkim uniwersytecie medycznym będącym partnerem projektu, które to wydarzenie utorowało drogę do szeroko zakrojonej walidacji algorytmów sztucznej inteligencji PANCAIM w warunkach rutynowej praktyki klinicznej. Obecnie partnerzy projektu PANCAIM zamierzają zwiększyć skalę jednomodalnych algorytmów AI, aby wspierać rozwój multimodalnych modeli sztucznej inteligencji, które łączą wiele typów, czy też trybów, danych, umożliwiając stawianie dokładniejszej i trafniejszej diagnozy.

Zacytowany w komunikacie prasowym prof. David Chang z Uniwersytetu Glasgow, stwierdził: – To niezwykle ekscytujące być częścią tego innowacyjnego konsorcjum, a zarazem świadkiem zastosowania algorytmu sztucznej inteligencji do danych generowanych w warunkach klinicznych – radiologicznych, patologicznych i innych danych eksperymentalnych, takich jak profilowanie molekularne – z myślą o lepszej opiece nad pacjentami cierpiącymi na raka trzustki.

W ramach projektu PANCAIM zorganizowano również pierwsze w historii zakrojone na szeroką skalę badanie porównujące skuteczność radiologów i sztucznej inteligencji w diagnostyce raka trzustki.

Badanie pod nazwą PANORAMA będzie składać się z dwóch podbadań: w pierwszym z nich, dotyczącym sztucznej inteligencji, zespoły zajmujące się rozwojem algorytmów AI wykorzystają dane kliniczne do opracowania modeli sztucznej inteligencji wykrywających raka trzustki, z kolei w ramach drugiego badania ponad 40 radiologów z całego świata zostanie poproszonych o ocenę około 400 przypadków raka trzustki na podstawie materiałów pochodzących z wielu różnych instytucji.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.