Specjalizacje, Kategorie, Działy

ASTRO: nowe wytyczne radioterapii raka piersi

Udostępnij:
Więcej kobiet z wczesnym rakiem piersi, w tym pacjentki młodsze i te z nowotworem przewodowym in situ DCIS może kwalifikować się naświetlania częściowego piersi APBI po przejściu lumpektomii, wynika z nowych wytycznych wydanych przez Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej ASTRO.
Nowe wytyczne bazują na większej liczbie bardziej aktualnych dowodów naukowych wskazujących, że właściwa kwalifikacja do APBI ma taki sam pozytywny efekt jak naświetlanie całej piersi WBI w celu przedłużenia życia oraz kontroli wznowy lokalnej wczesnego raka piersi. Uaktualnione wytyczne również rekomendują wykorzystanie śródoperacyjnej radioterapii IORT u kobiet zakwalifikowanych z inwazyjnym rakiem piersi.

APBI była testowana w ograniczonej liczbie badań z ponad 1000 pacjentek przez ostatnie 10 lat, wskazują eksperci ASTRO, dodając, że uaktualnienie wytycznych spowoduje ukierunkowanie radioterapeutów oraz innych specjalistów uczestniczących w opiece nad kobietami z rakiem piersi. Rekomendacje zostały wsparte przez Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i zalecają obniżenie wieku dla APBI do 50 lat z wcześniejszych 60. Również kobiety 40-letnie i starsze, które spełniają kryteria, w tym pacjentki z niskim ryzykiem DCIS mogą być rozważane do APBI w wyjątkowych sytuacjach.

Wcześniejsze rekomendacje nie uwzględniały chorych z DCIS, a APBI oznacza krótsze leczenie, mniejsze uszkodzenie tkanek sąsiadujących i niższe ryzyko działań niepożądanych. Obecnie więcej wiadomo jakie pacjentki mogą odnieść korzyści z przyspieszonego naświetlania jako kontynuacji leczenia po lumpektomii.
Dotąd WBI, zazwyczaj z ekstremalną wiązką promieniowania było rekomendowane dla kobiet poniżej 40 roku życia z wczesnym rakiem piersi. WBI redukuje ryzyko wznowy lub przerzutów po chirurgii oszczędzającej. Eksperci wierzą, że u chorych poprawnie zakwalifikowanych do APBI, ryzyko lokalnej wznowy będzie niewielkie. Pacjentki mogą być kwalifikowane do APBI poza badaniami klinicznymi w oparciu o wiek, status DCIS oraz status marginesów chirurgicznych. Po raz pierwszy pacjentki z niskim ryzykiem DCIS są rozważane do APBI, gdzie ryzyko jest definiowane jako m.in. obrazowe wykrycie choroby z guzem 2,5 cm lub mniej i chirurgiczną resekcją z marginesem negatywnym 3 mm lub większym.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.