Specjalizacje, Kategorie, Działy

Aktualizacja Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030

Udostępnij:
Zmiany będą dotyczyły programu wieloletniego strategii oraz harmonogramu prac na 2024 r.
W wykazie prac rządu pojawiła się w poniedziałek informacja dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniej Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030 oraz uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok.

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 jest aktualizacja terminów i zakresu działań.

W informacji wyjaśniono, że "projektowana uchwała przewiduje modyfikację wybranych zadań Strategii w celu ujednolicenia nomenklatury w obowiązujących aktach prawnych oraz w sposób odzwierciedlający zaplanowaną, faktyczną formę, termin i zakres ich realizacji, będący wynikiem wielostronnych ustaleń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację NSO i podjętych przez nich decyzji, uwzględniających aktualne potrzeby i możliwości wykonania zadań, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z rocznymi harmonogramami wdrażania NSO."

Natomiast w informacji dotyczącej uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok przekazano, że realizowane będą zadania mające na celu poprawę sytuacji kadrowej w dziedzinie onkologii i edukacyjno-promocyjne.

Ponadto wskazano, że prowadzone będą działania polegające na zwiększeniu potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych w Polsce.

Kontynuowane mają być inwestycje infrastrukturalne, modernizacja istniejących podmiotów leczniczych oraz inwestycje w uzupełnianie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów.

Narodowa Strategia Onkologiczna przewidziana na lata 2020-2030 ma doprowadzić do kompleksowych zmian w polskiej onkologii. Zakłada poprawę wczesnej wykrywalności i skuteczności leczenia nowotworów oraz równy dostęp do najnowszych metod terapii.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.