Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Apatynib w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka żołądka

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 29.07.2021
 
 
Wyniki badania klinicznego II fazy wskazują, że zastosowanie neoadjuwantowo apatynibu oraz oksaliplatyny charakteryzowało się dobrym profilem bezpieczeństwa, a także było związane z wysokim odsetkiem radykalnej, skutecznej gastrektomii.
Apanitynib jest nowym inhibitorem kinazy tyrozynowej związanej z receptorem 2 dla naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF). Lek ten jest stosowany w przypadku nawrotu po chemioterapii zaawansowanego raka żołądka. Na łamach „JAMA Network Open” opublikowano zastosowanie tego leku u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem żołądka.

Badanie miało charakter jednoramiennego badania klinicznego II fazy typu open-label. Badanie przeprowadzono w Chinach i zakwalifikowano do niego pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem żołądka bez przerzutów odległych. Pacjenci otrzymywali apatynib raz dziennie oraz dodatkowo chemioterapię złożoną z oksaliplatyny. Gastrektomię przeprowadzono w ciągu 2–4 tygodni po ostatnim cyklu chemioterapii. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których uzyskano resekcję radykalną z czystymi marginesami.

Łącznie zrekrutowano 48 pacjentów, z czego większość (77%) stanowili mężczyźni. Średnia wieku wyniosła 63 ±8 lat. Ostatecznie 40 pacjentów było poddanych operacji, u dwóch z nich nie wykonano gastrektomii, ale laparotomię zwiadowczą. Odsetek radykalnych resekcji wyniósł 75%. Nie zaobserwowano śmierci związanych z leczeniem ani ciężkich działań niepożądanych na skutek zastosowania apatynibu.

Zastosowanie neoadjuwantowo apatynibu oraz oksaliplatyny charakteryzowało się dobrym profilem bezpieczeństwa oraz było związane z wysokim odsetkiem radykalnej, skutecznej gastrektomii. Wyniki badania powinny zostać zweryfikowane w randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo.


Autor notatki: lek. Mikołaj Kamiński
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe