Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Badania przed znieczuleniem do kolonoskopii może zlecić poradnia specjalistyczna

Udostępnij:
Świadczeniodawcy realizujący program badań przesiewowych raka jelita grubego są zobowiązani do wykonania pacjentowi niezbędnych badań diagnostycznych przed znieczuleniem. Nie ma potrzeby odsyłania w tym celu do POZ – podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia.
W związku z pojawiającymi się przypadkami odsyłania pacjentów zakwalifikowanych do programu badań przesiewowych raka jelita grubego do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej po skierowanie na badania diagnostyczne przed znieczuleniem Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z:
– § 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia (rozporządzenie ministra zdrowia z 10 marca 2022 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 787, t.j. z późn. zm.)) świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, który obejmuje wykonanie niezbędnych badań (w tym badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych) związanych z udzielaniem tych świadczeń.
– § 4 ust. 1 rozporządzenia koszykowego w zakresie programów zdrowotnych (rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych z 10 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2209, t.j. z późn. zm.)) świadczeniodawca realizujący dany program zdrowotny zapewnia świadczeniobiorcy badania diagnostyczne oraz leki i wyroby medyczne w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych.

Przeczytaj także: „Skrining z przeszkodami” i „Ministerstwo Zdrowia zapowiada rozpoczęcie prac nad skriningiem z wykorzystaniem testu FIT”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.