SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS: Centrum Zdrowia wyłącznie dla kobiet
 
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. otworzyło publiczny Zakład (Oddział) Onkologii Kobiecej, który łączy w jednym trzy najważniejsze oddziały: onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej, zapewniając przy tym opiekę rehabilitacyjną przed i pooperacyjną oraz opiekę terminalną.
W ramach Zakładu zespół specjalistów z onkologiem klinicznym na czele, będzie ustalał proces diagnostyczno-leczniczy indywidualnie dla każdej pacjentki. Pielęgniarka prowadząca będzie natomiast prowadzić pacjentkę przez poszczególne etapy leczenia. Jako osoba wspomagająca do projektu włączony zostanie również specjalista zdrowia publicznego, szczególnie niezbędny na etapie przyjęć pacjentek. Wprowadzenie koordynowanej i kompleksowej opieki jest realne dzięki działaniom wdrażanym przez Ministerstwo Zdrowia. Utworzenie Zakładu (Oddziału) Onkologii Kobiecej pozwoli na zapewnienie takiej właśnie opieki kobietom z chorobami nowotworowymi. Chce ją zapewnić Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Amazonki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wprowadzone przez Ministra Zdrowia zmiany w prawie medycznym. Jest to największa inwestycja na Mazowszu w opiece zdrowotnej zaplanowana na rok 2017 – ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Patronat nad jej wykonaniem objęli Pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia oraz Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Kompleksowe leczenie onkologiczne kobiet jest projektem pilotażowym, wzorowanym na wiedzy i doświadczeniach specjalistów z Japonii, w której prowadzony jest szpital wyłącznie dla kobiet Sagara Hospital – Hospital Specializing in Women`s Health Care. W ramach projektu oddział onkologiczny będzie tworzył jedną zharmonizowaną całość z zapleczem ambulatoryjnym i diagnostycznym, a w perspektywie w ramach jednej kolejki oczekujących. Takie połączenie pozwoli na znaczne skrócenie czasu oczekiwania i czasu potrzebnego na diagnostykę i rozpoczęcie leczenia.

Kobiece nowotwory są specyficzne psychologicznie ponieważ zagrażają nie tylko wątkowi egzystencjonalnemu tj. życie vs śmierć, ale dotkliwie konfrontują z pełnionymi rolami społecznymi tj. matka, żona, partnerka czy córka. Dotkliwie burzą wewnętrzny wizerunek. Postrzeganie siebie – obraz kobiecego ja, zostaje w czasie choroby naruszony i jest traumatycznym doświadczeniem dla kobiet w każdym wieku. Przy nowotworach kobiecych ważne jest, aby miały one przestrzeń na wyrażanie i mówienie o swoich lękach, o strachu przed leczeniem, aby mogły się wspierać. Obecność mężczyzn nie sprzyja walce z intymną sferą choroby, a jedynie to utrudnia, bo nie pozwala się skupić na mobilizacji i zdrowieniu. Tworzenie oddziałów dedykowanych wyłącznie kobietom jest rozwiązaniem optymalnym i pozwalającym na szybsze zdrowienie oraz powrót do aktywności życiowej i społecznej.

Centrum ATTIS dostrzegło oczekiwania pacjentek chorych onkologicznie. Kieruje się słuszną ideą stworzenia miejsca, w którym kobiety otrzymają kompleksową pomoc, opiekę medyczną i wsparcie pod jednym dachem. Nowa działalność zapewni kobietom pełny dostęp do skoordynowanej, kompleksowej i mocno zindywidualizowanej opieki onkologicznej w jednym miejscu i w jednej lokalizacji. Kobiety kompleksowo i we właściwym czasie, w ramach struktury Centrum ATTIS, objęte zostaną pełną opieką profilaktyczną i edukacją w podstawowej opiece zdrowotnej, opieką specjalistyczną, pełną diagnostyką obrazową i laboratoryjną z cytologią i pracownią histopatologii na miejscu, leczeniem szpitalnym wraz z operacjami i rekonstrukcjami, chemioterapią i radioterapią (zewnętrzną w ramach zabezpieczonych środków finansowych na podstawie jednej umowy), rehabilitacją szpitalną i ambulatoryjną, i jeżeli zajdzie taka potrzeba opieką terminalną. Co bardzo istotne, rehabilitacja będzie również obejmowała ćwiczenia oddechowe przygotowujące do zabiegu operacyjnego pacjentek z rakiem piersi, i nie tylko. Będą to ćwiczenia oddechowe mające na celu zwiększenie wydolności płuc. Ćwiczenia te w sposób znaczący poprawią wydolność oddechową po operacji. Pacjentki wymagające radioterapii po operacji mają duże problemy, aby podczas radioterapii wstrzymać oddech na maksymalnym wdechu przez 20 sekund, co pozwala oszczędzać mięsień sercowy przed napromieniowaniem. Takie rozwiązanie przyczyni się m.in. do zminimalizowania ryzyka późnych powikłań kardiologicznych, jak choroba wieńcowa czy zawał serca, które mogą się ujawnić po zakończeniu radioterapii. Ćwiczenia będą też prowadzone na basenie rehabilitacyjnym znajdującym się w tej samej lokalizacji, na parterze tego samego budynku co Zakład (Oddział) Onkologii Kobiecej.

Nowy Zakład ma dużo bardziej kompleksowy charakter i zasięg niż tzw. Breast Unit, czyli placówki zajmujące się leczeniem rakiem piersi. Skupia się na leczeniu wszystkich nowotworów kobiecych – piersi, macicy, jajnika, szyjki macicy oraz co bardzo istotne – również raka płuc, który jest najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u kobiet. Leczenie nowotworów płuc jest możliwe w ramach posiadanego przez Centrum ATTIS oddziału torakochirurgicznego, który działa od 2008 r. Struktura Centrum ATTIS jest przygotowana do tego aby kompleksowa opieka onkologiczna kobiet realizowana była w oparciu o jedną umowę, tylko jedną kolejkę oczekujących zamiast sześciu dotychczas obowiązujących w ramach leczenia tego rodzaju nowotworów, jeden produkt rozliczeniowy i szeroki zakres świadczeń, co gwarantuje oczywiste walory zdrowotne poprzez znaczące skrócenie czasu diagnostyki i leczenia oraz czasu oczekiwania na świadczenia. Perspektywa zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Zdrowia w prawie medycznym dotyczącym opieki koordynowanej będzie pozwalać w przyszłości zabezpieczać pełną kompleksowość poprzez jedną kolejkę oczekujących, co jednak wymaga właściwych możliwości organizacyjno-prawnych.

Działając od ponad 45 lat Centrum ATTIS ma wszystkie niezbędne narzędzia i doświadczenie, aby tworzony Zakład z powodzeniem zajął się kompleksową opieką i odciążył duże i przepełnione centra onkologiczne w leczeniu kobiecych chorób nowotworowych. Szczególnie, że warunki nowego Zakładu będą dodatkowo bardzo wysokie i komfortowe, co mimo upływu wielu lat w Polsce niestety nie jest standardem. Jednym z ważniejszych zamierzeń jest próba uniknięcia sformułowania „onkologia” w miejscach przebywania pacjentek. Centrum ATTIS będzie się starać, aby to wyrażenie było jak najmniej widoczne. Sam wydźwięk tego słowa już budzi negatywne emocje i wpływa niekorzystnie na proces leczenia. Nie można niestety pominąć obowiązujących przepisów i nomenklatury przypisanej tego rodzaju działalności. Stąd, zgodnie z porządkiem prawnym działalność ta musi zostać zarejestrowana jako oddział onkologii, ale dla pacjentek dostępna i uwidoczniona będzie nazwa: „Zdrowie Kobiety”, która wydaje się być bardziej właściwa i przyjazna. Dlatego też drzwi wejściowe będą zawierały wizerunek kobiety, co też będzie jednoznacznie wskazywało innym pacjentom

Inicjatywa utworzenia Zakładu (Oddziału) Onkologii Kobiecej otrzymała pozytywną opinię Pana Konstantego Radziwiłła Ministra Zdrowia w systemie IOWISZ – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i jest szczególnie wspierana przez Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Panią Krystynę Wechmann Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Zarówno Pan Minister jak i Pan Marszałek uhonorowali ideę utworzenia Zakładu patronatem.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe