SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy Darzalex stanie się lekiem refundowanym?
Źródło: MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 07.11.2018
 
 
Tagi: Darzalex
Wzrasta liczba zachorowań na nowotwory krwi. I choć coraz więcej chorych żyje dłużej dzięki farmakoterapii, która stanowi 60 procent udziału w leczeniu, to jest problem z dostępem do terapii jeszcze nierefundowanych. Te ostatnie stanowią szansę dla pacjentów w razie pojawienia się oporności na dotychczasowe leczenie.
Obecne programy lekowe nie gwarantują dostępu do nowoczesnych technologii farmaceutycznych. W wielu sytuacjach lekarze pozostają bezradni, bo na ostateczny kształt programu ma wpływ firma, dla której refundacja danego leku jest kompromisem między liczbą leczonych chorych a ceną, jaką zgadza się zapłacić resort zdrowia. Sytuację poprawić miał ratunkowy dostęp do leków, ale tak się nie stało.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji udziela odpowiedzi odmownych na zapytania, bo po pierwsze w razie zgody dla jednego pacjenta, taki dostęp uzyskują wszyscy chorzy, co ma wpływ na koszty, po drugie nie uzyskuje pełnej wiedzy na temat specyfiki leczenia danego chorego. Tymczasem świat idzie do przodu i - jak wskazuje prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii - podczas, gdy w krajach Unii Europejskiej zarejestrowano 24 nowe terapie, w Polsce zaledwie połowę z nich. Trudna sytuacja panuje w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Czy jest szansa na poprawę?

- W krajach Unii Europejskiej pojawiło się siedem nowych leków w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, w Polsce zaledwie jedna cząsteczka, kolejna ma zostać wprowadzona. To odbija się w wynikach leczenia, bo nie jesteśmy w stanie skutecznie leczyć nawrotu, czy przełamywać oporności. Nie możemy zaoferować optymalnego leczenia naszym chorym – mówi prof. Ewa Lech-Marańda.

- W drugiej linii leczenia lenalidomid mogą otrzymać pacjenci z opornym i nawrotowym szpiczakiem. Daratumumab mógłby być zastosowany u chorych opornych lub nawrotowych, u których zawiodło przeszczepienie komórek krwiotwórczych poprzedzone bortezomibem lub leczenie obejmujące zarówno bortezomib jak i lenalidomid - mówi prof. Wiesław Jędrzejczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Stosowanie przeciwciał monoklonalnych a takim lekiem jest Darzalex wiąże się z mniejszymi działaniami niepożądanymi, co ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie chorego w rodzinie społeczeństwie, w tym również na rynku pracy - podkreśla Anna Kupiecka z Fundacji Onko- Cafe, i wyjaśnia: - Z jednej strony AOTMiT rekomenduje lek z uwagi na korzyści zdrowotne, z drugiej strony w rekomendacji nie uwzględnia kosztów pośrednich płynących z tytułu nieobecności w pracy osób po 65 roku życia w razie pogorszenia stanu zdrowia.

- Wniosek o objęcie refundacją leku Darzalex (daratumumab) stosowanego w ramach programu lekowego "Daratumumab w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego" jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Ekonomiczną, czyli trwają negocjacje cenowe z firmą – podsumowuje Krzysztof Jakubiak, rzecznik prasowy w Ministerstwie Zdrowia.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe