Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Czy operacyjne leczenie refluksu zmniejsza ryzyko raka przełyku?

Udostępnij:
Przełyk Barretta predysponuje do rozwoju raka przełyku. Naukowcy sprawdzili, czy operacja zmniejsza ryzyko rozwoju raka przełyku w porównaniu z wyłącznym leczeniem farmakologicznym.
Przełyk Barretta jest schorzeniem, w którym na skutek zarzucania treści żołądkowej do przełyku dochodzi do rozwoju w błonie śluzowej dolnej części przełyku ognisk metaplazji jelitowej. Jest to stan predysponujący do rozwoju raka przełyku.

Główną metodą leczenia tej jednostki jest farmakoterapia, jednak u części osób można zastosować leczenie chirurgiczne (fundoplikację). W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Gastroenterology” sprawdzono, czy zabieg ten zmniejsza ryzyko rozwoju raka przełyku w porównaniu z wyłącznym leczeniem farmakologicznym.

Spośród niemal 34 tysięcy chorych z rozpoznaniem przełyku Barretta z Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii operację wykonano u 542. Pozostali pacjenci otrzymywali wyłącznie leki z grupy inhibitorów pompy protonowej. W trakcie 32-letniej obserwacji zauważono, że fundoplikacja nie tylko nie zmniejszała ryzyka zachorowania na raka przełyku w porównaniu z leczeniem farmakologicznym, ale wręcz nieznacznie je zwiększała.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.