Specjalizacje, Kategorie, Działy
Szymon Czerwiński

Dokąd zmierzasz, onkologio? Niezaspokojone potrzeby pacjentów i klinicystów ►

Udostępnij:
Choroby nowotworowe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce. Szczególnie niepokoi fakt, że rak to istotny problem zdrowotny u osób młodych i w średnim wieku – od 25. do 64. roku życia. Wciąż mamy niezaspokojone potrzeby w wielu obszarach, w tym w nowotworach piersi, raku gruczołu krokowego i rzadkim nowotworze, jakim jest rak dróg żółciowych.
W trakcie konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024 odbył się panel pod tytułem „Dokąd zmierzasz, onkologio? Niezaspokojone potrzeby pacjentów i klinicystów”, podczas którego eksperci dyskutowali o najpilniejszych potrzebach pacjentów w odniesieniu do rzadkiego nowotworu, jakim jest rak dróg żółciowych, a także dwóch powszechnych nowotworów – piersi i prostaty.

Specjaliści przypomnieli, że w populacji kobiet nowotwory pozostają najczęstszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia, stanowiąc 24,6 proc. zgonów młodych i 35 proc. zgonów kobiet w średnim wieku. U mężczyzn obawy budzi natomiast najczęstszy nowotwór – gruczołu krokowego – charakteryzujący się tendencją wzrostową.

Refundacyjne priorytety
Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, mówił, że w odniesieniu do wskazań istnieją trzy różne prędkości refundacyjne.

– W przypadku raka piersi mamy pendolino, w odniesieniu do raka gruczołu krokowego – dobry pociąg międzymiejski, a w przypadku raka dróg żółciowych – niestety zostaje drezyna, ponieważ tam nie ma żadnej prędkości. To pokazuje, że przed nami spore wyzwania. Obecnie mamy w procesie refundacyjnym ok. 30 nowych terapii poświęconych onkologii – 15 odnoszących się do guzów litych i 15 do schorzeń z obszaru hematoonkologii. W przypadku guzów litych dominuje rak gruczołu krokowego, gdzie mamy pięć postępowań w dwóch różnych populacjach, dla różnych połączeń lekowych – stwierdził.

– W odniesieniu do radiofarmaceutyków został uruchomiony artykuł 37 b ustawy refundacyjnej dotyczący sytuacji, kiedy podmiot odpowiedzialny – będący pierwszym odpowiednikiem leku – wychodzi z refundacji. Zgodnie ze wskazanym artykułem, podmiot może zawnioskować do NFZ, aby pacjenci, którzy byli leczeni jego lekiem w programie lekowym, kontynuowali terapię. Taki wniosek złożyła firma Bayer, dzięki czemu pacjenci otrzymują nadal leczenie. Dla nowych chorych takiej możliwości nie ma, ale lekarze składają wnioski o ratunkowy dostęp do terapii lekowych, i są one wydawane, zatem leczenie jest zapewnione – zaznaczył Mateusz Oczkowski.

Ekspert mówił również o nowotworach piersi.

– W przypadku tych raków mamy w postępowaniu trzy nowe terapie: abemacyklib, trastuzumab derukstekan w subpopulacji HER2-Low (ten wniosek jest na bardzo wczesnym etapie – przyp. red.) i połączenie pertuzumabu z trastuzumabem do podawania podskórnego, jako pewna forma udogodnienia dla chorych. To są wszystkie terapie w tych obszarach. Warto podkreślić, że najszybciej ma szansę wejść do refundacji wskazanie w przypadku raka dróg żółciowych – zaznaczył.

Przypomniał też, że „program lekowy B56 dotyczący raka gruczołu krokowego był uzgadniany z ekspertami”.

– Jeśli dziś specjaliści dostrzegają potrzebę zmian, to należy takie propozycje, z uzasadnieniem zmian i oszacowaniem populacji, która powinna zostać objęta leczeniem przy wdrożeniu proponowanych zmian, przedstawić w resorcie zdrowia – tylko wtedy Ministerstwo Zdrowia ma rękojmię do podjęcia jakichkolwiek działań – wytłumaczył.

W panelu wzięli udział też:
– Leszek Kraj z Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– Katarzyna Pogoda z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie,
– Iga Rawicka z EuropaColon Polska,
– Krystyna Wechmann z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
– Jakub Żołnierek z Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Moderatorem była Marzena Sygut-Mirek z Termedii. 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.