Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Eksperci o implementacji wytycznych w polskim systemie opieki onkologicznej

Udostępnij:
Specjaliści zaprezentowali wyniki dotychczasowej pracy nad implementacją wytycznych w polskim systemie opieki onkologicznej. Przedstawiono metodykę opracowywania wytycznych, obejmującą zarówno te de novo, jak i w procesie adaptacji zaleceń międzynarodowych instytucji, zwłaszcza NCCN (National Comprehensive Cancer Network).
Prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący ministerialnego Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej wskazuje na zakończenie prac nad wytycznymi dla wielu obszarów onkologii. Przedstawił także plany na 2024 r., obejmujące aktualizację istniejących wytycznych oraz opracowanie nowych dla kolejnych nowotworów.

W kontekście ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej prof. Rutkowski podkreślił rolę Krajowego Ośrodka Monitorującego w koordynacji procesu opracowywania i aktualizacji wytycznych, oraz w analizie danych dotyczących jakości opieki onkologicznej. Omówione zostały również dalsze losy wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych w systemie w kontekście zapisów ustawy o KSO: publikacja w domenie publicznej wytycznych wraz z materiałami dodatkowymi ułatwiającymi korzystanie z nich odbiorcom, etap opiniowania przez Krajową Radę Onkologiczną oraz przekazanie ich ministrowi zdrowia jako podstawy do opracowania kluczowych zaleceń odnoszących się do obszarów wymagających standaryzacji postępowania, które ostatecznie ogłaszane są w drodze obwieszczenia.

Marcin Hańczaruk z polsko-amerykańskiej fundacji Alliance for Innovation, będącej inicjatorem współpracy z amerykańskim National Comprehensive Cancer Network, zwrócił uwagę, że poza rolą systemową wytyczne odgrywają istotną rolę w zakresie wspierania zarówno pracowników opieki zdrowotnej, jak i pacjentów. Podkreślił znaczenie edukacji i świadomości pacjentów w kontekście budowy wytycznych. Zaznaczył, że pacjenci często szukają alternatywnych opcji, co może prowadzić do rozbieżności między informacjami dostępnymi w wytycznych a poszukiwanymi przez pacjentów. Wskazał na potrzebę budowania świadomości pacjentów na temat roli i korzyści wynikających z zaleceń sformułowanych na podstawie wiarygodnych dowodów naukowych.

Prof. Radosław Mądry zwrócił uwagę na kluczowe aspekty zaleceń NCCN odnoszących się do raka jajnika i szyjki macicy. Skoncentrował się na dwóch głównych problemach, które uznał za istotne w kontekście implementacji tych zaleceń w polskim systemie opieki onkologicznej. Pierwszą kwestią jest brak dostępu do leków zalecanych przez NCCN, a które nie posiadają rejestracji w Europie. Prof. Mądry podkreślił, że jest to znaczny problem, który wymaga uwagi, szczególnie jeśli chodzi o leki istotne dla skutecznej terapii, pozytywnie wpływające na ścieżkę pacjenta, a które obecnie nie są dostępne dla pacjentów w Polsce.

Drugim ważnym aspektem jest brak finansowania badania PET przed radioterapią dla pacjentek z rakiem szyjki macicy. Prof. Mądry zauważył, że istnieje potrzeba elastyczności w systemie, aby umożliwić dostęp do terapii, które są skuteczne, nietoksyczne i mogą poprawić stan pacjentów. Wskazał, że zalecenia stanowią ważne narzędzie dla lekarzy, umożliwiające im podejmowanie decyzji terapeutycznych w zgodzie z najnowszymi standardami i dowodami naukowymi. Podkreślił także rolę wytycznych jako elementu bezpieczeństwa dla lekarzy, szczególnie w kontekście prawnym.

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii opublikowane są na stronie Krajowego Ośrodka Monitorującego.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.