ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Immunoterapia w raku płuca z pozytywną decyzją AOTMiT.

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Maciej Chyziak
|
Źródło: mch
Rak płuca, jest największym zabójcą wśród nowotworów wynika ze statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie jest on diagnozowany u ok. 22 tys. pacjentów; liczba zgonów z jego powodu jest bardzo zbliżona i przewyższa liczbę zgonów z powodu raka piersi, raka jelita grubego i raka prostaty łącznie.
Szansa na lepsze jutro

Od kilku lat nadzieją dla pacjentów są leki immunokompetentne, które nie niszczą bezpośrednio komórek nowotworowych a wspomagają układ odpornościowy w ich rozpoznawaniu i przez to zwiększają jego skuteczność w walce z nowotworem.
W leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w Unii Europejskiej zarejestrowane są obecnie trzy leki z grupy leków immunologicznych. W większości krajów UE są one finansowane dla pacjentów z rakiem płuca w ramach różnych standardów leczenia. Aktualnie polscy chorzy z zaawansowanym, niedrobnokomókowym rakiem płuca mogą być leczeni głownie chemioterapią.
O tym, że leczenie raka płuca w Polsce nowoczesnymi terapiami jest najgorzej finansowane z budżetu państwa w porównaniu z innymi częstymi nowotworami złośliwymi eksperci mówią od dłuższego czasu.
20 marca tego roku to dzień, kiedy pojawiła się nadzieja dla chorych na raka płuc i ich rodzin. Tego dnia Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację dla immunoterapii w niedorobnokomórkowym raku płuca w Polsce. To ważny krok w rozmowie o leczeniu raka płuca mówią jednym głosem liderzy organizacji pacjencjenckich - dziś chorzy na NDRP, po niepowodzeniu leczeniem chemioterapią nie mają dostępu żadnego z nowoczesnych leków. Z leczenia tą immunoterapią będą mogli skorzystać pacjenci z ekspresją PD-L1 jak i bez niej.

Co na to przedstawiciele pacjentów?

Organizacje pacjentów od kiedy pojawiły się nowe dające nadzieje możliwości leczenia zaawansowanego raka płuca tj. immunoterapie, wielokrotnie upominały się o możliwy dostęp do tej opcji terapeutycznej. Co mówią dziś ich liderzy po ostatniej decyzji AOTMiT?
Ta decyzja to może być bardzo duża zmiana dla naprawdę wielu ludzi cierpiących z powodu raka płuca. Mamy nadzieję, że w ślad za tym nastąpi decyzja refundacyjna i terapia będzie dostępna dla wszystkich, którzy przestali już odpowiadać na chemię, dla których ponowne podanie chemioterapii byłoby zbyt obciążające i dotychczas nie mieli innej alternatywy na leczenie w II linii. Chcielibyśmy, aby ta decyzja była przełomem w dostępie do tych nowoczesnych, mniej obciążających terapii, które zwiększają szanse na dłuższe życie i poprawiają komfort życia chorego” – powiedziała Anna Żyłowska, prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.
To niezwykle ważna dla pacjentów decyzja agencji, kiedy tak nowoczesna, przełomowa terapia, w jednym z najgorzej rokujących nowotworów – raku płuca, otrzymuje pozytywną opinię. Mamy nadzieję, iż jest to zapowiedź nowego kierunku w podejściu AOTMiT do oceny terapii innowacyjnych, doceniając ich wartość kliniczną, ale także wpływ na jakość życia pacjenta, jego zdolność do pracy, aktywność społeczną, w porównaniu do standardowych opcji leczenia. Immunoterapia rodzi ogromne nadzieje pacjentów z rakiem płuca, z przerzutami, na znacząco dłuższe przeżycie, a często jest jedyną skuteczną opcją leczenia. Tym bardziej, liczymy, iż nowoczesne leczenie immunonologiczne trafi wkrótce do refundacji i będzie dostępne dla polskich pacjentów” – mówi „Menedżerowi Zdrowia” Beata Ambroziewicz, Członek Zarządu Polska Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Krótki opis pozytywnie zaopiniowanego leku

Atezolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym z klasy immunoglobulin G1 (IgG1), o zmodyfikowanym regionie Fc, które wiążąc się bezpośrednio z PD-L1 zapewnia podwójną blokadę dla receptorów PD-1 i B7.1 i uwalnia zahamowaną odpowiedź immunologiczną występującą za pośrednictwem PD-L1/PD-1, w tym reaktywację przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej bez wywoływania działań cytotoksycznych zależnych od przeciwciał. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) Tecentriq, wnioskowany lek jest wskazany w leczeniu:
• dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca ( NDRP) po wcześniejszej chemioterapii.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.