Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Inhibitory BRAF i MEK obiecującą opcją u chorych na raka dróg żółciowych

Źródło: American Society of Clinical Oncology (ASCO) Gastrointestinal Cancers Symposium/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 11.02.2019
 
 
Skojarzenie dabrafenibu z trametynibem w badaniu klinicznym 2. fazy wykazuje obiecującą skuteczność u chorych na raka dróg żółciowych z obecnością mutacji V600E w genie BRAF. Rutynowe oznaczanie mutacji w genie BRAF. Wyniki badania przedstawiono podczas tegorocznego American Society of Clinical Oncology (ASCO) Gastrointestinal Cancers Symposium, które odbyło się 17-19 stycznia w San Francisco (abstrakt 187).
Rak dróg żółciowych charakteryzuje się niekorzystnym rokowaniem. U większości chorych rozpoznawany jest w zaawansowanym stadium, a odsetek 5-cioletnich przeżyć nie przekraczają 15%.

Badanie kliniczne ROAR było badaniem koszykowym, które obejmowało 9 kohort z różnymi rozpoznaniami histopatologicznymi, u wszystkich chorych stwierdzono mutację V600E w genie BRAF. Kohorta obejmująca chorych na raka dróg żółciowych obejmowała 35 chorych, wszyscy byli leczeni skojarzeniem inhibitora BRAF dabrafenibem z inhibitorem MEK, trametynibem.

Mediana wieku chorych w badaniu wynosiła 57 lat, 43% chorych stanowili mężczyźni. U większości chorych rozpoznano raka gruczołowego (74%), u 17% chorych rozpoznano hepatocholangiocarcinoma a u 9% cholangiocarcinoma. U większości chorych stwierdzono raka w IV stopniu zaawansowania (74%). Wszyscy chorzy otrzymywali wcześniej chemioterapię, a u 80% stosowano co najmniej 2 linię chemioterapii. Mediana czasu trwania leczenia wynosiła 6 miesięcy, a 86% chorych leczonych było przez ponad 3 miesiące. Wprawdzie nie stwierdzono całkowitych odpowiedzi na leczenie, natomiast u 42% chorych stwierdzono częściową odpowiedź, a u kolejnych 15 chorych (45%) stabilizację choroby. Jedynie u 4 chorych (12%) stwierdzono progresję choroby. Mediana czasu wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) wynosiła 9,2 miesiąca, podczas gdy mediana czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) 11,7 miesiąca.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe