Specjalizacje, Kategorie, Działy

Interakcje lekowe w onkologii: inhibitory pompy protonowej a rak

Udostępnij:
Onkolodzy muszą zwracać większą uwagę na interakcje lekowe z nowszymi doustnymi substancjami przeciwnowotworowymi, wynika z artykułu opublikowanego w JAMA Oncology.
Nowa era terapii personalizowanej w raku osiągnęła pożądany wzrost odnośnie liczby zaakceptowanych doustnych substancji przeciwnowotworowych. Jednak to wszystko powoduje większe zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie metabolizmy, absorpcji i transportu leków jako, że potencjał interakcji jest wysoki, podkreślają autorzy tekstu. O czym należy pamiętać?

Na przykład inhibitory popy protonowej PPI stosowane w gastroenterologii mogą wpływać negatywnie na doustne chemioterapeutyki – capecitabinę. W drugiej analizie badania 3 fazy, naukowcy odkryli związek między słabszymi wynikami terapii capecitabiną przy jednoczesnym stosowaniu PPI. Badacze kanadyjscy przestrzegają przed przepisywaniem PPI z capecitabiną. PPI pogarszają efektywność chemioterapii wpływając na krótsze przeżycia całkowite i krótszy czas wolny od progresji na przykład w raku przełyku. W przypadku leku lapatynib choć nie zanotowano różnic w PFS przy stosowaniu lub bez stosowania PPI, to jednak wykazano efekt negatywny w długości przeżycia całkowitego. Stąd Kanadyjczycy nie przepisują PPI w terapii raka jelita grubego, odbytnicy, przełyku, żołądka, czy piersi.

Według artykułu w JAMA Oncology, większość doustnych leków przeciwnowotworowych zaaprobowanych od 2010 roku jest związanych z wieloma, istotnymi kliniczne interakcjami. Jednoczesne przepisywanie leków na choroby przewlekłe szczególnie u osób starszych w POZ zwiększają to ryzyko.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.