Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Kwasy tłuszczowe a reakcja na immunoterapię

Udostępnij:

Badania potwierdzają, że wysokie dzienne spożycie jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych przez pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca wiąże się z wydłużeniem czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) i przeżyciem całkowitym (OS).

W trakcie Europejskiego Kongresu Raka Płuca 2024 przedstawiono wyniki badania wskazującego na korelację między wysokim dziennym spożyciem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) a efektami stosowania u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) immunoterapii lub chemioimmunoterapii.

Analizą objęto dane dotyczące diety 102 pacjentów z NDRP uzyskane prospektywnie za pomocą standardowych kwestionariuszy. Obliczono mediany dziennego spożycia błonnika (g/dobę), wskaźników zastępczych (surogaty) stosowania diety śródziemnomorskiej, spożycia MUFA i PUFA (g/1000 kcal).

Wykazano, że wysokie spożycie MUFA wiązało się z wydłużeniem PFS w porównaniu z niskim spożyciem [odpowiednio 20,0 mies. w porównaniu z 9,1 mies. (HR = 1,87, 95% CI 1,142-3,052; p = 0,02)] i OS (Spearman r. 0,3405; 95% CI 0,1507-0,5061; p = 0,0005).

Podobne wyniki odnotowano u pacjentów spożywających duże ilości PUFA, nie stwierdzono natomiast korelacji z dziennym spożyciem błonnika, które w badanej populacji było na ogół niskie.

Korzystny wpływ PUFA i MUFA na skład mikrobiomu jelitowego

Wykazano też, że skład flory bakteryjnej charakteryzował się nadreprezentacją niektórych określonych szczepów bakterii w związku ze zwiększonym spożyciem PUFA i MUFA w diecie (odpowiednio Bifidobacterium oraz Eubacterium i Alistipes), o znanym korzystnym działaniu immunogennym.

Dane te podkreślają znaczenie poradnictwa dietetycznego dla pacjentów chorych na nowotwory poddawanych immunoterapii.

Przeczytaj także: „Kwasy tłuszczowe omega-3 ważnym elementem leczenie IPF”.

Onkologia subskrybuj newsletter

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.