Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Leczenie intensywne ostrej białaczki szpikowej ►

Udostępnij:
Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta w swoim wykładzie omawia najnowsze wytyczne dotyczące kwalifikacji pacjentów do leczenia ostrej białaczki szpikowej, a także możliwości terapeutyczne oraz badania naukowe.
Do intensywnej terapii kwalifikowani są pacjenci do 75. roku życia, w dobrym stanie ogólnym, z nikim indeksem chorób towarzyszących. Należy wziąć też pod uwagę, czy mamy do czynienia z białaczką de novo czy wtórną, oraz w jakiej grupie ryzyka cytogenetyczno- molekularnego jest pacjent. Do 60. roku życia 40 proc. pacjentów ma korzystne rokowania, około 27 proc. pacjentów ma rokowania pośrednie, a u 30 proc. pacjentów stwierdzamy niekorzystne czynniki cytogenetyczno-molekularne, które stwierdzamy już u połowy pacjentów powyżej 60 lat.

Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta z Oddziału Hematologii i Transplantologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi krok po kroku omawia też warunki kwalifikacji do terapii. – Personalizujemy ją w zależności od wyników badań genetycznych – mówi. Hematolog przedstawia też aktualną klasyfikację European LeukemiaNet (ELN) z 2022 roku, leczenie indukujące zgodnie z zaleceniami ESMO oraz badania dotyczące skuteczności leczenia.

– Kwalifikując chorych do intensywnej chemioterapii indukująco-konsolidującej, myślimy też o tym, żeby kwalifikować pacjentów do leczenia transplantacyjnego. Odpowiednio wcześniej powinniśmy myśleć o poszukiwaniu dawców. Leczenie podtrzymujące powinno być rozważone w grupie pośredniego i wysokiego ryzyka w zależności od zaplanowanego schematu leczenia – zaznacza ekspertka.Wykład „Leczenie intensywne ostrej białaczki szpikowej" dr hab. n. med. Agnieszka Pluta wygłosiła podczas konferencji Hematologia dla Lekarzy Rezydentów organizowanej przez wydawnictwo Termedia.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.